Home > Topp 3 investeringsteman för 2022 enligt Blackrock

Topp 3 investeringsteman för 2022 enligt Blackrock

Blackrock ser att den hausseartade trenden bakom aktier kommer att fortsätta under det kommande året, trots Feds nedtrappning och förväntade penningpolitiska åtstramning.

Blackrock är ett investeringsförvaltningsbolag baserat i New York. Det är den största kapitalförvaltaren i världen, med nästan 10 biljoner dollar i AUM, och de släppte nyligen sina stora investeringsteman för nästa år.

Företaget betjänar finansiella rådgivare, individer, familjer, pensionsplaner, utbildnings- och ideella organisationer och regeringar. Därför är det värt att notera vad företagets fokus ligger under det kommande året och hur man planerar att handla med investeringsidéerna.

För att reta läsaren förväntar sig Blackrock högre inflation 2022, en omkalibrering av investerarnas portföljer för att möta målen för de flesta regeringar i utvecklingsvärlden med nollutsläpp, och att aktieuppgången ska fortsätta.

Högre inflation och hur man handlar den

En av sakerna Blackrock förutspår är högre inflation 2022. Mer exakt förväntar sig investeringsförvaltningsföretaget att centralbankerna kommer att dra igång räntehöjningar under nästa år på grund av stigande inflation och förbli mer toleranta mot prispress.

Räkna med andra ord med att inflationen skjuter upp och att centralbankerna inte reagerar omedelbart. Tricket ligger i dynamiken i att starta/stänga ekonomier över hela världen och hur man tolkar denna dynamik på medellång och lång sikt.

Därför är Fed och ECB toleranta mot högre inflation, men investeringsförvaltningsbolaget förväntar sig att centralbankerna drar igång räntehöjningar 2022. Hur handlar man med högre inflation, enligt Blackrock? Genom att köpa aktier och vara kvar överviktad med inflationslänkade obligationer.

Framtida netto-nollmål behöver åtgärder i dag

Ett annat intressant ämne är kapplöpningen mot hållbar energi. Regeringar över hela världen har förbundit sig att uppfylla nettonollmålen under de kommande åren, men den gröna omställningen kommer med kostnader och mycket högre inflation.

Regeringarna har en viktig roll när det gäller hur de använder mottagna medel och om genomförandet matchar ambitionen. Med det sagt så förespråkar Blackrock att aktier på utvecklade marknader är bättre positionerade för den gröna omställningen.

Aktier att fortsätta stiga

Blackrock är till exempel överviktiga i amerikanska och europeiska aktier. Den nämner stark vinstmomentum i USA och attraktiva värderingar i Europa som skäl att fortsätta investera i utvecklade marknaders aktier under 2021.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto