Home > Topp-3 makroskäl att sälja EM-aktier 2022

Topp-3 makroskäl att sälja EM-aktier 2022

Kina drev ned utvecklingen av aktier på tillväxtmarknader (EM) 2021. Så vilka är de största riskerna för EM-aktier 2022 och är det säkert att köpa?

Under andra halvåret påverkade rutten på de kinesiska aktiemarknaderna EM-aktier. Trots att de taiwanesiska aktierna överträffade på grund av den globala efterfrågan på halvledare, underpresterade ASEAN-länderna, särskilt de som är beroende av turism, som Filippinerna eller Thailand.

Den regulatoriska drivkraften i Kina tyngde EM-aktieindexen. Som ett resultat har MSCI EM, riktmärket för EM, sjunkit för året och underpresterat utvecklingsmarknader (DM) med mer än 20%. Är det säkert att köpa EM-aktier 2022? Om inte, vilka är de viktigaste faktorerna som kan driva EM-aktier ännu lägre?

Dollarn förblir stark

En av huvudorsakerna till att EM-aktierna har underpresterat 2021 var den starka amerikanska dollarn. De flesta av EM-ekonomierna är tungt skuldsatta i amerikanska dollar. En starkare dollar gör det svårare att betala skulden, och det tynger därför EM-ekonomierna och EM-aktieutvecklingen.

Dollarn förväntas förbli stark under första halvan av nästa år, så varje möjligt rally i EM-aktier kommer sannolikt att mötas av en våg av försäljning.

Kinas tillväxt bromsar in

Kina kommer att förbli ett problem för EM-aktier. Den kinesiska ekonomiska tillväxten förutspås avta kraftigt eftersom noll-COVID-10-politiken kommer att vara en av de viktigaste bromsarna för tillväxten.

En annan aspekt att ta hänsyn till är tillväxten i kinesisk import på årsbasis. För många investerare är detta en proxy för EM-vinsttillväxt, och efter att ha nått höga nivåer 2021 tyder den årliga importtillväxten på en jämn till negativ vinst per aktie i slutet av 2022.

EM-DM tillväxtskillnad

Slutligen ger tillväxtskillnaden mellan EM och DM ett begränsat stöd för EM-aktier nästa år. Å ena sidan har vi en kraftig avmattning i Kina. Å andra sidan finns tillväxtpotentialen i både Europa och USA. Båda leder till att USA och Europa matchar tillväxten i Kina, vilket gör EM-aktier oattraktiva.

Sammanfattat, även om värderingarna ser rättvisa ut, kommer EM-aktier att möta motvind under det kommande året. Så länge monetära och finanspolitiska stimulanser kvarstår i DM:s ekonomier, gynnar minskningen av tillväxtskillnaden DM-aktier.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto