Home > Topp 3 makroteman att titta på 2022

Topp 3 makroteman att titta på 2022

Viktiga makromarknadsfaktorer som kan påverka finansmarknaderna nästa år: inflation, osäkerhet i valet till Europaparlamentet och skillnader i penningpolitiken.

Helgdagssäsongen i slutet av året stoppade finansmarknadernas aktivitet, men handlare och investerare planerar redan för nästa år. Här är de tre främsta makroteman att titta på under 2022: inflation, osäkerhet i valet till Europaparlamentet och skillnader i penningpolitiken.

Inflation

Inflationsrubriker dominerade 2021, men inflationen kan vara nära en topp i flera jurisdiktioner. Eftersom KPI-inflationen nådde en 40-årig högsta nivå i USA, drevs den främst av motorbränsle och nya och begagnade fordon. Ägarens ekvivalenta hyra av bostäder tickade dock också högre, vilket kan vara nyckeln till framtida inflationstrender.

Eftersom USA är den största ekonomin i världen exporterar den inflation till sina handelspartner. Därför kommer valutahandlare att övervaka den totala inflationen eftersom den bör stabiliseras under de första månaderna av 2022 och falla kraftigt från våren.

Osäkerhet i valet till Europaparlamentet

En av de viktigaste händelserna att se nästa år är det franska presidentvalet. Skulle Macron vinna en andra mandatperiod borde det vara hausse för den gemensamma valutan och hausse i Europa i allmänhet. De fransk-tyska pelarna har testats nyligen eftersom valet i Tyskland precis avslutades med en ny kansler och investerare måste se kontinuitet.

Val äger rum även i Italien. Mario Draghi kan bli nominerad till presidentposten, även om det senaste stödet från Matteo Salvini minskar denna sannolikhet. Sammantaget är val till Europaparlamentet okänt för finansmarknadsaktörer eftersom de skapar osäkerhet.

Penningpolitiska divergenser

Ett av de områden som är av största intresse för handlare och investerare är penningpolitiken. En skillnad kan ses mellan länderna med problem på utbudssidan, såsom Storbritannien eller Kanada, och de som inte har sådana problem, såsom euroområdet och Japan. De förra drar åt, de senare inte.

I den globala penningpolitiska mixen har Federal Reserve i USA en speciell roll. Det beror på arbetsmarknaden och det lät mer hökaktigt än vad marknaden förväntade sig under andra halvåret 2021. Skulle tonen hålla i sig är risken att Fed stramar åt penningpolitiken mycket snabbare.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto