Home > Topp 3 makroteman att titta på 2022

Topp 3 makroteman att titta på 2022

COVID-19-pandemin har förändrat konsumentbeteendet på ett sätt som aldrig skådats i den senaste historien. Regeringar och centralbanker reagerade snabbt, men nu dras stödet in. Så vilka makroteman ska du titta på 2022?

När året närmar sig sitt slut positionerar investerare sina portföljer för vad som ligger framför oss. Pandemin har förändrat konsumenternas beteende och lett till högre priser orsakade av flaskhalsar i utbudet.

Bortsett från pandemin, är här några viktiga teman att titta på under 2022: den amerikanska konsumenten eftersom den är nyckeln till global tillväxt och inflationsutsikter, gröna ansträngningar för att öka den globala tillväxten och den penningpolitiska divergensen mellan de två stora centralbankerna i världen – Fed och ECB.

USA:s konsumentnyckel till global tillväxt

USA är den största ekonomin i världen, så den amerikanska konsumentens hälsa är avgörande för global tillväxt. De amerikanska konsumtionsutgifterna återhämtade sig från den pandemiska nedgången, men det kanske inte är tillräckligt.

Faktum är att den nominella detaljhandelsförsäljningen har ökat med cirka 20% jämfört med nivåerna före pandemin. Den höga efterfrågan på varor skapade dessutom störningar i leveranskedjan och, som ett resultat, inflation. Således är de amerikanska konsumtionsutgifterna kopplade till uppgången i priserna på varor och tjänster.

En sak måste dock ändras. En närmare titt på diagrammet ovan visar att USA:s utgifter för konsumenttjänster fortfarande ligger under nivåerna före pandemin. Men eftersom den amerikanska ekonomin är tjänstebaserad har tjänstesektorn en starkare inverkan på landets BNP. Därför är ett nyckeltema att titta på nästa år hur amerikanska konsumenttjänster presterar, eftersom de har makten att öka BNP, och därmed den globala tillväxten.

Gröna ansträngningar för att öka tillväxten

Kampen mot klimatförändringarna påverkar redan ekonomin. Den massiva ansträngning som krävs för att nå nettonoll blir påtaglig, vilket till exempel föreslås av nästa generations EU-fond. Nästan en tredjedel av dessa medel är dedikerade till den gröna omställningen.

Även om vissa kan motargumentera att detta bara är på papper, skiljer sig verkligheten åt. I går meddelade EU-kommissionen att den redan gjort sin första utbetalning på 10 miljarder euro till Spanien, under återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten.

Med andra ord har pengarna börjat strömma och det förväntas påverka BNP-tillväxten i nyckelländerna i euroområdet mellan 2% och 6%.

Fed/ECB:s penningpolitik skiljer sig åt

Slutligen, och detta intresserar valutahandlare, har Fed och ECB aviserat olika penningpolitik. Å ena sidan planerar Fed att leverera minst två höjningar under 2022, medan ECB lovade att behålla styrräntan som den är. Avvikelsen är tillräcklig för att skapa stora flöden och påverka finansmarknaderna.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto