Home > Topp 3 takeaways från förra fredagens NFP-rapport

Topp 3 takeaways från förra fredagens NFP-rapport

Sysselsättningsdata från december missade förväntningarna, men det finns mer bakom rubriken. Arbetsmarknaden stramas åt och sätter press på Fed att också strama åt.

Den första stora ekonomiska statistiken för 2022 släpptes i fredags, eftersom sysselsättningsdata för december 2021 släpptes. Marknaden förväntade sig att 426 000 nya jobb skulle skapas, men den amerikanska ekonomin lade till mindre än hälften av jobben i december.

Men medan rubriken antyder en försämrad arbetsmarknad, visar en närmare titt på rapportens detaljer motsatsen. Arbetslösheten sjönk, löneökningen översteg takten under föregående åtstramningscykel och 2021 sågs en av de största sysselsättningsökningarna i nyare historia.

Löneökningen överstiger takten 2017-2019

Stigande inflation dominerade rubrikerna 2021, främst orsakad av flaskhalsar i leveranskedjan. Saker och ting har dock förändrats på sistone, eftersom löneökningsinflationen visar tänder. Under den senaste av Feds åtstramningscyklar var lönetillväxten runt 3% 2017-2019, men nu är den mycket högre, 5%. Med andra ord är detta bara ytterligare ett skäl för Fed att strama åt snabbare och snabbare för att försvara sitt prisstabilitetsmandat.

Stram arbetsmarknad

Federal Reserve har ett dubbelt mandat – prisstabilitet och jobbskapande. Definitionen av full sysselsättning tar hänsyn till arbetslöshetsgraden och andra indikatorer, såsom antalet lediga jobb, sysselsättningsgraden eller andelen arbetskraftsdeltagande.

Med andra ord, trots att ekonomin "bara" lade till 199 000 nya jobb i december, sjönk arbetslösheten under 4%. Faktum är att det "sjönk" 0,4% under Feds egen uppskattning för fjärde kvartalet 2021.

Låg arbetslöshet och höga inkomster i kombination med högre inkomster och lågt rubriknummer motsvarar en stram arbetsmarknad.

Fed har grönt ljus för att lyfta räntorna i mars

Medan många handlare ansåg att NFP-data var en besvikelse, ger det faktiskt Fed grönt ljus att lyfta räntorna i mars. Arbetskraftsdeltagandet förblev oförändrat, de genomsnittliga timlönerna kommer in stadigt och arbetslösheten sjönk under 4% – mer än tillräckligt för att Fed skulle anse att sitt mandat att skapa jobb var uppfyllt.

En meningsfull förbättring uppnåddes. Dessutom, eftersom inflationen är mycket högre än Fed vill och inte längre ses som övergående, är en räntehöjning i mars nära till säkerhet.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto