Home > Topp tre anledningar att köpa Walgreens Boots Alliance-aktier

Topp tre anledningar att köpa Walgreens Boots Alliance-aktier

Den 6 januari 2022 rapporterar Walgreens Boots Alliance sina resultat för första kvartalet 2022 kl. 07:30 CT. Investerare förväntar sig en vinst per aktie på $1,32 under kvartalet, och den årliga intäktsberäkningen för räkenskapsperioden som slutar i augusti 2022 är $131,32 miljarder.

Walgreens Boots Alliance är en global ledare inom detaljhandelsapotek. Baserat i Deerfield, Illinois, grundades det 1901, och det sysselsätter nära 260 000 personer.

Bolaget betalar kvartalsvis utdelning och terminsavkastningen är 3,78%. Dessutom är utdelningsgraden 38,54% och den femåriga utdelningstillväxten är 5,25%.

Vad visar den tekniska bilden?

Förutom den rejäla utdelningen som erhölls, gynnades aktieägarna också av aktiekursens appreciering. Aktien är upp +26,58% YTD, och den tekniska bilden ser hausseartad ut.

Från och med 2019 gjorde aktien ett omvänt huvud- och axelmönster, och priset bygger energi för att bryta över halsen. Konsolideringen i den högra axeln liknar en hausseartad flagga, och en stängning ovanför halslinjen borde trigga mer uppåt eftersom tekniska handlare kommer att trycka på för det uppmätta draget sett över $72.

Vad säger analytiker om Walgreen Boots Alliances aktiekurs?

Analytiker är försiktiga med aktiekursen. Av de 27 analytiker som täcker företaget har bara en utfärdat ett köpbetyg, medan 24 har neutrala och 2 har säljbetyg.

Senast nedgraderades aktiekursen till att sälja på Morgan Stanley med ett kursmål på $49, medan UBS bibehöll sitt köpbetyg med ett kursmål på $52.

Vad sägs om värdering?

Walgreen Boots Alliances aktiekurs är attraktiv ur ett P/E-talsperspektiv. Dess P/E non-GAAP (TTM)-kvot är mycket lägre än sektorsmedianen – 10,04 jämfört med 20,19. Dessutom är pris/bokförhållandet för de senaste tolv månaderna lägre än sektorsmedianen med cirka -40%.

En sak som oroar investerare är företagets låga bruttovinstmarginal jämfört med sektorsmedianen – endast 21,18% mot 34,56% sektorsmedian. Vid nuvarande aktiekurs är företagets börsvärde 43,61 miljarder dollar och företagsvärdet är 77,57 miljarder dollar.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto