Home > Trelleborg – Dags att ta hem vinsten?

Trelleborg – Dags att ta hem vinsten?

Trelleborg B har ligger i en kortsiktigt uppåtgående trend men kan nu få problem att gå över ett kraftigt motståndsområde vid 74-77 kr. Då samtidigt det finns andra svaghetssignaler i marknaden rekommenderar vi försiktighet med innehav i aktien.

Trelleborg B har haft en mycket stark utveckling sedan aktien bottnade ur den 4 oktober. Aktiekursen har gått upp från 41,19 kr till i skrivande stund 69,85 kr, en uppgång på hela 69%. Nu har Trelleborg B dock kommit upp till ett kraftigt motståndsområde vid 74-77 kr. Se veckodiagrammet.

Trelleborg B (Veckodiagram)
Trelleborg B (Veckodiagram)

Samtidigt har OMXS30 kommit upp till vårt målområde 1 100-1 140 och en hel del andra aktier har börjat få säljsignaler. Därför finns det klar risk att uppsidan i aktien är tämligen begränsad och att risken för nedgångar samtidigt har ökat betydligt.

Den långa trenden i Trelleborg B, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är fortfarande nedåtriktad. Däremot är den korta trenden, definierat som lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, klart uppåtriktad.

Trelleborg B har i och för sig brutit en ganska brant uppåtgående trendlinje när aktien nu gått under 70,5 kr, men aktien har andra stödnivåer strax under sig. Vid ca 68-69 kr har aktien en horrisontell stödnivå och sedan har aktien en gammal trendlinje som ger stöd vid ca 67 kr.

Skulle aktiemarknaden i stort komma in i en mer negativ trend är risken emellertid mycket hög att även dessa stödnivåer bryts. Trelleborg B brukar nämligen kunna rör på betydligt mer än den underliggande marknaden. Aktien skulle då kunna testa först och främst sin stödnivå vid ca 60 kr, men det finns också risk att nivåerna kring ca 50 kr och kanske även vid ca 41 kr kommer att testas.

Stochastic-indikatorn har en viss tendens till negativ divergens jämfört med aktiekursutvecklingen. Det vill säga att när aktiekursen får kurstoppar på allt högre och högre nivåer så får indikatorn toppar på lägre och lägre nivåer. Detta är en tydlig varningssignal på att styrkan i trenden avtar.

Vår rekommendation är därför att höja stop losserna för innehav i Trelleborg B så högt som ens strategi tillåter. Vi skulle själva vara mycket försiktiga med aktieinnehav om aktien stängde under 67-68 kr.

Samtidigt bedömmer vi det som en god idé att sälja aktien på eventuella uppgångar. Trelleborg B får nog det svårt att i närtid etablera sig över 74-77 kr motståndsområdet.

Trelleborg B (Dagsdiagram)
Trelleborg B (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.