Home > Trender inför det nya året

Trender inför det nya året

Nu har 2014 tagit slut och ett nytt år har börjat. Vad kan vi då förvänta oss av det?

En intressant iakttagelse från mina år som daytrader är att majoriteten alltid brukar a fel på marknaden och de särskilda fall när majoriteten väl har rätt ofta innebär slutet av en trend.
Vad vi nu ser på börserna är att alla verkar vara positiva och förväntar sig uppgångar under nästa halvan av nästa år. Detta stämmer också väl med statistiken för januari-april som historiskt sett är den bästa perioden av året på börsen.

Det finns dock en mängd svaghetstecken redan nu som man måste beakta. Omx-index steg faktiskt inte 2014 om man räknar i dollar. Dollarn har stigit med nästan hela 20% under året vilket är mycket mer än börsen, så i dollar räknat har svenska investerare faktiskt förlorat pengar. I normala fall har korrelationen mellan dollar och de europeiska börserna varit negativ, det vill säga att börsen faller när dollar stiger, men inte denna gång.

Detta är ett varningstecken som investerare bör titta noga på inför 2015. Om börserna i USA börjar falla på en stigande dollarkurs kan det vara läge att dra åt sig öronen i Sverige också. Under börsfallet i oktober förra året hände just detta: Börsen började falla först efter en större dollaruppgång.

Råvarorna har också tagit mycket stryk under 2014 allt då råvarucykeln har toppat och det högre dollarpriset har satt extra press på dem. Detta har orsakat stort tumult på Rysslandsbörsen då Rysslands ekonomi till stor del är oljeberoende. Kraschen där är bra att studera inför den dagen då vi i Europa också får fallande börser. Det mest utmärkande för kraschen i Ryssland var och är inte bara sjunkande börser utan också en sjunkande valuta tillsammans med höjda räntor. Tänk er vad som skulle hända med svensk ekonomi ifall räntan höjd till bara låga 5%? Hur många skulle klara av att betala sina bolåneskulder då?

Det finns dock just nu  en mängd svenska och amerikanska aktier som är nära sina högstanoteringar och har stora trender bakom sig vilket betyder att de med största sannolikhet ska fortsätta upp ett tag. Detta tillsammans med ett skarpt fallande oljepris lär innebära att börsen har mer att ge i närtid.
Vi bör med andra ord se relativt lite volatilitet under denna period, allt annat tyder på att det är någonting som inte står rätt till på börsen och det blir då läge att dra åt sig öronen.

Med detta sagt kan det vara läge att titta närmare på utländska börser och aktier, speciellt aktier och fonder som är denominerade i dollar. Ytterligare är Shenzen-index i Kina  på sin högstanotering sedan fyra år tillbaka, börserna i Indien och Pakistan slår nya rekord och Nikkei-index i Japan är på sin högstanotering sedan sex år tillbaka, fast där har en fallande yen till stor del bidragit till uppgången.
Har man inte tillgång till de börserna kan man till exempel handla de genom fonden Tundra Pakistan eller Deutsche Banks index-tracker Deutsche x-trackers Hvst CSI 300 China A-shares ETF.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto