Home > Trender inom hållbara investeringar – ESG blir allt mer populärt

Trender inom hållbara investeringar – ESG blir allt mer populärt

Hållbara investeringar blir allt mer viktiga då företag involverar ESG-faktorer och olika intressegrupper i sina affärsmodeller. Gröna obligationer, negativ screening och ESG-integration är viktiga teman för framtidens investeringar.

En ny trend har visat sig i investeringsvärlden då allt fler företag screenar sina investeringar baserat på ESG-faktorer. I princip innebär detta att företag investerar mer medel på projekt som anses ligga i linje med ESG-principer. Den samhälleliga påverkan av en investering blir allt mer viktig, och samma sak kan sägas angående finansiering som endast går åt särskilda projekt.

Det är inte bara privata företag som har börjat luta sig mer mot ESG-investeringar. Även den europeiska centralbanken (ECB) vill reducera sitt koldioxidavtryck till noll genom att investera delar av sina vinster i gröna projekt.

Negativ screening handlar om att investerare försöker undvika företag som anses ha en skadlig effekt på miljön. Ett exempel på detta är att man exempelvis väljer att inte investera i företag som utvinner fossila bränslen.

Då folk blir allt mer medvetna om klimatförändringar och dess påverkan på planeten kan ett sätt att påverka denna situation vara att undvika att investera i så dana företag.

Gröna obligationer och bolagsstyrning

Konceptet gröna obligationer är inte nytt, men det har blivit mer populärt på sistone. Företag har märkt att det är lättare att få ”grön finansiering” om finansieringen görs med ESG i åtanke.

Det är inte nödvändigt för företaget att vara direkt involverat i produktionen av grön energi för att få grön finansiering. Ett företag kan besluta sig för att låna grönt kapital och investera det i andra projekt som har tagits fram av andra företag för att sänka sitt koldioxidavtryck.

Amazon är ett bra exempel på detta. För att reducera sitt globala avtryck på miljön är Amazon en av världens största investerar i projekt som har med grön energi att göra. Med andra ord försöker de kompensera för den miljörelaterade påverkan dess verksamhet har och försöker höja medvetenheten i offentlighetens ögon.

Detta är fortfarande i sina tidiga faser. Företag skiftar allt mer sina horisonter från att maximera sina aktieägares förmögenheter till att börja överväga flera intressegrupper, vilket i teorin ska leda till ett positiv påverkan på samhället i stort. En rapport som genomfördes år 2018 visade att nästan 20 biljoner dollar investerades globalt i ESG-projekt, vilket antyder att det finns ett växande intresse av gröna investeringar.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto