Home > Trump presenterar skattereform för företag och hushåll.

Trump presenterar skattereform för företag och hushåll.

USA:s president Donald Trump och republikanska ledare kommer att lansera en skattereform på onsdagen med skattelättnader för företag och hushåll.

Det rapporterar Bloomberg News, med hänvisning till källor.

Bolagsskatten skulle sänkas till 20 procent från nuvarande 35 procent, och företagen skulle tillåtas att omedelbart skriva av sina kapitalinvesteringar för åtminstone fem år.

Enligt planen ska det införas tre olika nivåer för individer, 12 procent, 25 procent och 35 procent, ned från de nuvarande sju nivåerna där den högsta skattesatsen är 39,6 procent.

Detta är dock inte helt bestämt, då kongressens skattekommittéer kan ges flexibiliteten att addera en fjärde, högre, nivå för höginkomsttagare, som en åtgärd för att förhindra att skattereformen i alltför hög grad gynnar de redan rika.

Kongressledamöter har däremot inte signalerat att de är redo att ta det steget. Kevin Brady, chef för Ways and Means Committee, har sagt att han vill se en bred skattelättnad över hela linjen.

Skattereformen skulle också genom att ta bort en alternativ minimiskatt och fastighetsskatt kunna vara gynnsam för höginkomsttagare.

Planen skulle också sänka skatten på ”pass-through businesses” (inklusive många små- och egenföretagare) till 25 procent.

Företagens vinster i utlandet skulle också kunna tas hem mot en engångsskatt, oklart hur hög den skulle bli, men skulle variera beroende på om vinsterna är i kontanter eller mindre likvida medel. Företagen skulle få betala den nya skatten under flera år.

I nuläget kan företagen avstå från att betala skatt om de inte tar hem de utländska vinsterna, som bedöms uppgå till 2.600 miljarder dollar.

Planen inkluderar även en höjning av grundavdraget till 12.000 dollar för individer och 24.000 för gifta par, och betydande lättnader för barnomsorg.

Skatteplanen har dock få detaljer om hur den ska finansieras. Den uppger att de flesta särskilda skatteavdragen för individer skulle tas bort utan att ge detaljer, men avdrag för boräntor och välgörenhet skulle få vara kvar. Skatteavdrag på lokal och delstatsnivå skulle däremot försvinna vilket kan väcka kritik. Det talas också om minskade möjligheter för företagen att göra ränteavdrag.

Frågan om finansieringen kommer att vara ett av flera hinder för att få igenom reformen i kongressen.

Donald Trump ska presentera planen i ett tal i Indiana.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto