Home > Trumps planer skulle öka inflationsriskerna enligt Commerzbank.

Trumps planer skulle öka inflationsriskerna enligt Commerzbank.

De omfattande skattesänkningar och infrastrukturinvesteringar som USA:s tillträdande president Donald Trump planerar kommer, om de genomförs, inte att ge speciellt mycket ny kraft till ekonomin, utan främst öka inflationsriskerna.

Det skriver Commerzbank-ekonomerna Ralph Solveen och Bernd Weidensteiner i ett kundbrev på fredagen.

De noterar att det förbättrade sentimentet i USA:s tillverkningsindustri delvis beror på vändningen i oljepriserna. De högre oljepriserna har drivit upp oljeborrningsaktiviteten och tagit bort en av de främsta bromsklossarna för ett år sedan, vid årsskiftet 2015/16.

”Det är inte bara oljesektorn som gynnas utan även dess leverantörer. Det är därför ingen överraskning att ISM-index var svagt i början på 2016 samtidigt som nedgången i oljeborrningen var som djupast”, skriver ekonomerna och tillägger att aktiviteten därefter nästan har återvänt till nivån i slutet av 2015.

Ytterligare en faktor har spelat en roll: den generella bedömningen av det ekonomiska läget i USA har blivit allt mer positiv de senaste månaderna, åtminstone delvis på grund av att uppsvingen har en mer direkt påverkan på en stor andel av befolkningen som ett resultat av starkare lönetillväxt.

”Donald Trumps valseger och efterföljande förhoppningar om ett finanspolitiskt lyft för ekonomin har bevisligen stärkt denna vändning i sentimentet. Som en konsekvens har de kortsiktiga utsikterna förbättrats något i USA och vi har därför höjt vår tillväxtprognos för 2017 från 2,0 till 2,3 procent”, skriver Commerzbank-ekonomerna.

Men de tror inte det är sannolikt att den amerikanska ekonomin kan redovisa en mycket starkare tillväxt än snittet de senaste åren (strax över 2 procent) på längre sikt.

Detta på grund av att den nuvarande konjunkturcykeln redan är långt framskriden och en arbetslöshetsnivå under 5 procent signalerar att kapacitetsutnyttjandet redan är mycket högt.

”Mot denna bakgrund kommer de betydande skattesänkningarna och starkare infrastrukturinvesteringar som Trump planerar – om de faktiskt implementeras – ge mycket lite energi åt ekonomin, utan primärt öka inflationsriskerna”, enligt Commerzbank-ekonomerna.

Men dessa risker kommer bara att bli verklighet på längre sikt och därför kommer Federal Reserve bara att höja sina styrräntor gradvis under 2017, tror Commerzbank, som håller fast vid sin prognos om endast två räntehöjningar i år.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto