Home > Tung statistikvecka att vänta

Tung statistikvecka att vänta

På måndagen kommer Silf/Swedbanks inköpschefsindex för november, som väntas ha stigit till 43,7 från 43,1 föregående månad, enligt SME Direkts prognosenkät.

Från euroområdet kommer definitivt inköpschefsindex för industrin. Det preliminära utfallet visade en uppgång till 46,2 från 45,4 föregående månad, vilket var högre än väntat.

I Bryssel möts eurogruppen, som väntas ta ett steg mot ett beslut om ett program med nödlån till Cypern.

Från USA kommer ISM:s inköpschefsindex för industrin, som antas ha sjunkit till 51,3 från 51,7 enligt Bloomberg News prognosenkät.

På tisdagen håller Riksbankschef Stefan Ingves ett tal med den lockande titeln ”Svåra avvägningar i penningpolitiken”. Riksbanken har sitt nästa penningpolitiska möte den 18 december, där många analytikers huvudscenario är en sänkning med 25 punkter även om beslutet anses långt ifrån ”givet”.

På onsdagen kommer från USA industriorder för oktober och ISM tjänste-PMI för november, det senare med en väntad nedgång till 53,5 från 54,2.

På onsdagen publiceras även ADP:s undersökning om sysselsättningen i privat sektor. ADP har kontinuerligt skruvat på metoden i sin egen enkät för att bättre överensstämma med utfallet i den officiella jobbrapporten från arbetsmarknadsdepartementet.

På torsdagen kommer tyska industriorder och preliminär BNP i euroområdet tredje kvartalet, där snabbestimatet visade en nedgång med 0,1 procent från föregående kvartal.

På torsdagen kommer också räntebesked från BOE och ECB. Vad gäller Bank of England väntar sig analytikerna att styrräntan ska lämnas oförändrad på 0,50 procent och målet för tillgångsköpen ligga kvar på 375 miljarder pund.

”Bank of Englands beslut på torsdagen kommer sannolikt att bli en icke-händelse. Givet tonen i det senaste protokollet så tror vi att förhållandena skulle behöva försämras rätt mycket för att ytterligare en runda QE ska genomföras. Fokus kommer troligen att förbli på lånefaciliteten (FLS) genom första kvartalet nästa år”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Angående ECB väntar sig 56 av 61 bedömare en oförändrad styrränta på 0,75 procent, medan fem spår en sänkning med 25 punkter enligt Bloomberg News prognosenkät. ECB-chefen Mario Draghi har en sedvanlig presskonferens, där han även presenterar ECB:s nya (kvartalsvisa) prognos, denna gång inkluderande år 2014.

”Medan den ekonomiska aktiviteten i euroområdet väntas förbli svag kommande månader, så har ECB inte en enda gång antytt en möjlig räntesänkning vid decembermötet. Istället har de föredragit att betona behovet att reparera den penningpolitiska transmissionsmekanismen”, skriver SEB i ett marknadsbrev.

SEB tror att ECB håller räntan oförändrad och upprepar att villkoren för OMT (programmet för tillgångsköp) är klara och att de är redo att agera vid behov.

Fredagens huvudnummer är den amerikanska jobbrapporten för november. Sysselsättningen antas ha ökat med 90.000 personer, efter en preliminär uppgång med 171.000 i oktober.

Credit Suisse skriver i ett marknadsbrev att de väntar sig en ökning med 70.000. Medan påverkan från orkanen Sandy är svår att skatta mer precist, så antas den negativa effekten bli betydande. Visserligen räknas alla som arbetade något under mätveckan in, men rätt mycket reguljär sysselsättning har sannolikt skjutits fram och företagsstörningarna var omfattande.

Data för nyanmälda arbetslösa indikerar att inverkan från Sandy var ungefär hälften så allvarlig som Katrina. Baserat på de erfarenheterna antas den negativa inverkan från Sandy bli ungefär -100.000 i antalet sysselsatta, och samtidigt antas den genomsnittliga arbetstiden sjunka.

”Hushållsundersökningen kanske inte påverkas lika mycket av orkanen, men vi tror ändå på en uppgång i arbetslöshetsnivån till 8,0 procent (från 7,9), på grund av en nedgång i hushållens sysselsättning i november”, skriver Credit Suisse.

På fredagen kommer också tysk och brittisk industriproduktion för oktober, som antas ha varit oförändrad respektive ökat 0,7 procent under månaden.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto