Home > Tung volatilitet väntas under de närmaste dagarna

Tung volatilitet väntas under de närmaste dagarna

EUR behöll sin uppåtgående trend mot USD på fredagen, där en sträng av positiva kommentarer från euroområdets tjänstemän i förra veckan bidrog till att öka riskaptiten på marknaden. Ädla metaller och råvaror kunde också dra nytta av risktagande. Både silver och guld, samt råolja, noterade uppgångar under andra halvan av handelsveckan. Denna vecka bör valutahandlare vänta sig tung volatilitet där en flora av nyheter från euroområdet och USA är planerade att släppas. Förutom en tioårig italiensk obligationsauktion i dag, kommer valutahandlare också vilja uppmärksamma torsdagens ECB lägsta anbudsränta, samt fredagens viktiga amerikanska NFP-rapport.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend
Veckotrend
Motstånd 1.2390 1.5834 79.25 0.9885 1.0559 0.7910
1.2338 1.5781 78.87 0.9837 1.0513 0.7874
1.2306 1.5748 78.63 0.9808 1.0475 0.7851
Stöd 1.2253 1.5696 78.25 0.9760 1.0431 0.7816
1.2220 1.5663 78.02 0.9732 1.0403 0.7793
1.2169 1.5610 77.64 0.9683 1.0452 0.7757

Ekonominyheter

USD – Amerikansk sysselsättningsstatistik redo att påverka USD den här veckan

Risktagande på marknaden ledde till nedgångar för den säkra tillflyktsortsvalutan USD på fredagen. Dessutom bidrog en avmattning i den amerikanska ekonomin som belystes av den amerikanska BNP-siffran, till USD baisseartade trend. Valutaparet USD/CHF föll med över 100 punkter under den europeiska handeln för att så småningom nå så lågt som 0,9694. Valutaparet lyckades åstadkomma en mindre korrigering under kvällens handel för att stänga veckan på 0,9750. Kontra JPY började USD dagen med en stark notering och apprecierade nära 60 punkter för att handlas så högt som 78,66. Med detta sagt lyckades greenbacken inte behålla sin hausseartade trend och avslutade veckan på 78,47.

Denna vecka kommer valutahandlare i USD vilja uppmärksamma en rad nyhetshändelser från USA. Tisdagens CB konsumentförtroendeindex, följt av onsdagens ADP-rapport och torsdagens arbetslöshetssiffror kan alla leda till ytterligare nedgångar i USD om de signalerar ytterligare nedgång i den amerikanska ekonomin. Slutligen kommer den viktiga amerikanska ADP-rapporten på fredagen. Indikatorn anses allmänt vara den viktigaste indikatorn på forex kalendern och valutahandlare bör vänta sig volatilitet över hela linjen som följd.

EUR – Nyheter från euroområdet kan resultera i EUR förluster denna vecka

EUR kunde behålla sin hausseartade trend på fredagen, där risktagande på marknaden fick ett uppsving efter positiva kommentarer från tjänstemän i euroområdet tidigare i veckan. Valutaparet EUR/USD steg med närmare 150 punkter under första halvan av handelsdagen för att till slut nå så högt som 1,2389, innan det korrigerade sig för att stänga veckan på 1,2315. Kontra JPY avancerade EUR med nära 165 punkter, och toppade på 97,32 innan paret vände till baisse för att avsluta dagen på 96,65.

Denna vecka kommer valutahandlare vilja uppmärksamma flera potentiellt viktiga indikatorer från euroområdet. I dag kommer den italienska tioåriga obligationsauktionen sannolikt bli handelsdagens höjdpunkt. Skulle efterfrågan på italienska obligationer komma in sämre än väntat, kan EUR få kapitulera några av sina senaste uppgångar. Onsdagens spanska tillverkningsindex PMI, följt av ECB:s lägsta anbudsränta (styrränta) och torsdagens efterföljande presskonferens kan också generera volatilitet för EUR, särskilt om de signalerar en avmattning i euroområdets ekonomiska återhämtning.

Guld – Priset på guld utvidgade sin uppåtgående trend

Priset på guld utökade sin uppåtgående trend på fredagen efter att positiva tecken kommit ut ur euroområdet i kombination med en ekonomisk nedgång i USA, spädde på efterfrågan för den dyrbara metallen. Efter att ha klättrat med nära 18 dollar för ett uns under första halvan av handelsdagen för att handlas så mycket som 1 629,09 dollar per uns, rörde sig guldet nedåt för att avsluta veckan 1 622,83 dollar per uns.

Denna vecka väntas priset på guld se en hel del volatilitet, där viktiga nyheter från euroområdet och USA är planerade att släppas. Valutahandlare kommer vilja ägna särskild uppmärksamhet åt den amerikanska ADP-rapporten på onsdag och fredag ensunderliggande amerikanska NFP-rapporten. Om någon av indikatorerna signalerar en fortsatt nedåtgående trend i den amerikanska ekonomiska återhämtningen, kan priset på guld se uppgångar som en följd.

Råolja – Råoljepriset stiger för fjärde dagen i rad

Råolja utökade sin hausseartade trend för fjärde dagen i rad på fredagen efter positiva nyheter från euroområdet uppvägde de nedslående amerikanska indikatorerna och resulterade i ökat risktagande på marknaden. Råoljpriset avancerade så högt som 90,38 dollar per fat under eftermiddagens handel, upp med nästan 1 dollar per fat för dagen. Råvaran avslutade veckan på 90,11 dollar per fat.

Denna vecka kommer indikatorer från euroområdet sannolikt att diktera vilken riktning råoljepriset tar. Valutahandlare kommer vilja ägna stor uppmärksamhet åt dagens italienska tioåriga obligationsauktion, samt torsdagens ECB: s lägsta anbudsränta och efterföljande presskonferens. Om någon av nyheterna signalerar ytterligare ekonomiska problem för EU, kan råoljepriset vända nedåt.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet har tagit sig in i det översålda territoriet, vilket tyder på att detta valutapar kan se rörelser uppåt under de kommande dagarna. Dessutom har vi Bollinger Bands på det dagliga diagrammet som har smalnat av som ett tecken på att ett skifte i priset skulle kunna ske i en nära framtid. Ligga långt i detta valutapar kan vara ett bra val för dagen.

GBP/USD

Ett hausseartat kors tycks ha bildats på det veckovisa diagrammets MACD/Osma, vilket signalerar en nedåtriktad trend under de kommande dagarna. De flesta tekniska indikatorerna visar att detta valutapar för närvarande handlas i ett intervall. Valutahandlare kan kanske vilja ta en avvaktande hållning för detta valutapar.

USD/JPY

Bollinger Bands på det dagliga diagrammet har börjat smalna av, vilket tyder på att detta valutapar kan se en prisförskjutning inom en snar framtid. Dessutom ligger Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet nära det översålda territoriet. Forex valutahandlare kommer att vilja följa Williams Percent Range. Om indikatorn faller under -80, kan det vara ett bra tillfälle att öppna långa positioneringar.

USD/CHF

Ett baisseartat kors på det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska tyder på en nedåtgående rörelse under de kommande dagarna för detta valutapar. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram tagit sig in i det överköpta territoriet. Ligga kort kan vara att föredra för dagen.

Wild Card

AUD/CHF

RSI på det dagliga diagrammet har passerat in i det överköpta territoriet, vilket tyder på att nedåtgående rörelse kan inträffa den närmaste tiden. Dessutom har Slow Stokastiska på samma diagram bildat ett baisseartat kors. Forex valutahandlare kanske vill ta tillfället i akt att öppna korta positioneringar inför en eventuell brytning nedåt.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto