Home > Tyska institutionella investerare och analytiker mer optimistiska

Tyska institutionella investerare och analytiker mer optimistiska

Index över förväntningarna om framtida tillväxt i Tyskland steg till 48,5 i mars, jämfört med 48,2 föregående månad.

Förväntningarna pekade på ett sentimentsindex på 48,1 enligt Bloomberg News prognosenkät.

Index för den nuvarande situationen i Tyskland steg samtidigt till 13,6 från 5,2 föregående månad. Analytiker hade väntat ett index på 6,0.

Index för euroländerna sjönk till 33,4 från 42,4 föregående månad, samtidigt som nulägesomdömet sjönk till -76,1 från -75,6.

Index för USA sjönk till 45,9 från 46,2. Nulägesomdömet för USA steg till -6,3 från -9,4 månaden före.

Index för de ekonomiska förväntningarna om Japan steg till 46,6 från 39,6. Nulägesomdömet steg till -60,1 från -62,8.

Balanstalet för inflationsförväntningarna sjönk i euroområdet, där index uppmättes till -0,4, jämfört med +2,3 föregående månad, i Tyskland sjönk index till 9,6, från 12,0, i USA sjönk index till 20,4 från 25,0 och i Japan steg index till 39,7 från 33,3.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto