Home > Tyska institutionella investerare och analytiker mer pessimistiska

Tyska institutionella investerare och analytiker mer pessimistiska

Index över förväntningarna om framtida tillväxt i Tyskland sjönk till -15,7 i november, jämfört med -11,5 föregående månad.

Förväntningarna pekade på ett sentimentsindex på -10,0 enligt Bloomberg News prognosenkät.

Index för den nuvarande situationen i Tyskland sjönk samtidigt till 5,4 från 10,0 föregående månad. Analytiker hade väntat ett index på 8,0.

ZEW uppgav i en kommentar att den inbromsande ekonomin i euroområdet, med lägre handel och brist på förtroende, nu påverkar Tyskland. En fortsatt recessionslik utveckling i euroområdet kommer sannolikt att tynga tillväxten i Tyskland de kommande sex månaderna.

Index för euroländerna sjönk till -2,6 från -1,4 föregående månad, samtidigt som nulägesomdömet sjönk till -80,3 från -79,4.

Index för USA steg till 13,1 från 6,2. Nulägesomdömet för USA sjönk till -22,1 från -20,0 månaden före.

Index för de ekonomiska förväntningarna om Japan steg till -0,9 från -3,6. Nulägesomdömet sjönk till -53,8 från -46,9.

Balanstalet för inflationsförväntningarna sjönk i euroområdet, där index uppmättes till -4,5, jämfört med 6,7 föregående månad, i Tyskland sjönk index till 5,8 från 15,4, i USA sjönk index till 14,6 från 21,1 och i Japan sjönk index till 3,4 från 6,0.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto