Home > Tyska institutionella investerare och analytiker mindre optimistiska

Tyska institutionella investerare och analytiker mindre optimistiska

Index över förväntningarna om framtida tillväxt i Tyskland sjönk till 36,3 i april, jämfört med 48,5 föregående månad.

Förväntningarna pekade på ett sentimentsindex på 41,0 enligt Bloomberg News prognosenkät.

Index för den nuvarande situationen i Tyskland sjönk samtidigt till 9,2 från 13,6 föregående månad. Analytiker hade väntat ett index på 14,0.

ZEW noterar att den fortsatt olösta skuldkrisen i euroområdet fortfarande är en källa till osäkerhet, samtidigt som nedgången i förtroendet är i linje med försämrade data.

Index för euroländerna sjönk till 24,9 från 33,4 föregående månad, samtidigt som nulägesomdömet steg till -76,0 från -76,1.

Index för USA sjönk till 42,5 från 45,9. Nulägesomdömet för USA steg till -1,7 från -6,3 månaden före.

Index för de ekonomiska förväntningarna om Japan sjönk till 44,4 från 46,6. Nulägesomdömet steg till -53,6 från -60,1.

Balanstalet för inflationsförväntningarna sjönk i euroområdet, där index uppmättes till -4,5, jämfört med -0,4 föregående månad, i Tyskland sjönk index till 2,0, från 9,6, i USA sjönk index till 14,3 från 20,4 och i Japan steg index till 42,7 från 39,7.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto