Home > Tyska skatteåtgärder för att minska inflationen

Tyska skatteåtgärder för att minska inflationen

Tyskland är ett av de mest proaktiva länderna när det gäller att öka sina skatteutgifter för att möta utmaningarna under coronapandemin. Hittills  har det tillkännagivits två imponerande finanspolitiska stimulanspaket – det senaste, i början av juni, uppskattades vara värt nästan 4% av BNP och syftar till att stödja konsumenter och företag.

En av komponenterna i det senaste skattepaketet innebär en tillfällig sänkning av momssatsen – från 19% till 16% för en period av sex månader. Med momssänkningen hoppas den tyska staten stödja konsumtionen – och det kommer förmodligen att lyckas. Biverkningen är dock att momssänkningen kommer att sända  iväg inflationen i en berg-och dalbana, eftersom sådana nedskärningar vanligtvis överförs till konsumenterna direkt.

Press ovanfrån angående inflationen

En av de viktigaste aspekterna är att inflationen reagerar olika på kort och medellång sikt. Minskningen av momssatsen kommer omedelbart att sänka den nuvarande inflationen. Detta är något ECB inte vill se, eftersom coronapandemin drabbade den utvecklade världen med en deflationsvåg. Dessutom förstärkte nedgången i oljepriserna (dvs. vid en tidpunkt i april) deflationskurvan ytterligare.

Eftersom ECB redan har sänkt räntorna till låga nivåer (dvs. den negativa räntan på inlåningsmöjligheterna, vilket knappast är positivt för refinansierings- och de marginella utlåningsmöjligheterna) finns det inte mycket utrymme för manövrering ur ett officiellt räntesynpunkt. På kort sikt kommer dock den lägre inflationen som skapas av den tyska momssänkningen att orsaka huvudvärk för ECB och euron. När allt kommer omkring är den tyska ekonomin den största i euroområdet, och vad som händer där fungerar som en fingervisning för andra ekonomier.

Eftersom inflationen mestadels kontrolleras av inflationsförväntningarna två år framåt, kan lägre inflation i Tyskland sända en negativ signal  för inflationsförväntningarna i hela Europa. Om konsumenterna och företagen tror att ECB inte kommer att kunna uppfylla sina inflationsramar på 2% kommer den gemensamma valutan att skadas. Därför räcker ett enkelt skattepaket som detta, från en enstaka del av euroområdet, för att skapa makroekonomiska problem för hela området.

Det politiska steget är något av en överraskning, eftersom omfattningen av hur mycket de tyska företagen kommer att genomföra momssänkningen till konsumenterna under det andra halvåret är mycket osäkert. Den goda nyheten är naturligtvis att stora traditionella finanspolitiska stimulanspaket traditionellt leder till ett tryck uppåt för inflationen och inflationsförväntningarna på medellång till lång sikt.

Med andra ord kan ECB se varje minskning av den tyska inflationen som tillfällig och kommer därmed att fokusera på inflationsförväntningarna. Vilket verkar vara det rätta att göra!

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto