Home > Tyska ZEW-index inte lika bra som väntat

Tyska ZEW-index inte lika bra som väntat

Index över förväntningarna om framtida tillväxt i Tyskland steg till 36,4 i maj, jämfört med 36,3 föregående månad. Förväntningarna pekade på ett sentimentsindex på 40,0 enligt Bloomberg News prognosenkät.

Index för den nuvarande situationen i Tyskland sjönk samtidigt till 8,9 från 9,2 föregående månad. Analytiker hade väntat ett index på 9,8. ZEW-chefen Clemens Fuest noterar att den ekonomiska situationen i euroområdet fortsatt är svagt.

Index för euroländerna steg till 27,6 från 24,9 föregående månad, samtidigt som nulägesomdömet sjönk till -76,8 från -76,0. Index för USA steg till 46,1 från 42,5. Nulägesomdömet för USA var oförändrat på -1,7 jämfört med månaden före.

Index för de ekonomiska förväntningarna om Japan steg till 47,8 från 44,4. Nulägesomdömet steg till -44,1 från -53,6.

Balanstalet för inflationsförväntningarna steg i euroområdet, där index uppmättes till -0,8, jämfört med -4,5 föregående månad, i Tyskland steg index till 6,6, från 2,0, i USA steg index till 17,2 från 14,3 och i Japan steg index till 46,1 från 42,7.

Tyska DAX-index har de senaste dagarna utvecklats i sidledes. Handeln präglas av stor obeslutsamhet där stängningskurser sammanfallit med öppningskurser. Den underliggande trenden är således positiv.

DAX Dagsdiagram
DAX Dagsdiagram

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto