Home > Tyska ZEW-index sjönk oväntat mycket i mars

Tyska ZEW-index sjönk oväntat mycket i mars

Tyska institutionella investerare och analytiker blev mindre optimistiska i sin bedömning av de ekonomiska utsikterna i Tyskland i mars jämfört med föregående månad, enligt en undersökning från ZEW Center for European Economic Research bland analytiker och investerare.

Index över förväntningarna om framtida tillväxt i Tyskland sjönk till 46,6 i mars, jämfört med 55,7 föregående månad. Förväntningarna pekade på ett sentimentsindex på 52,0 enligt Bloomberg News prognosenkät.

Index för den nuvarande situationen i Tyskland steg samtidigt till 51,3 från 50,0 föregående månad. Analytiker hade väntat ett index på 52,0.ZEW noterar att krisen på Krim tynger de ekonomiska förväntningarna, men menar att det för närvarande inte finns någon risk för att uppgången i den tyska ekonomin bryts.

Index för euroländerna sjönk till 61,5 från 68,5 föregående månad, samtidigt som nulägesomdömet steg till -36,7 från -40,2.

Index för USA steg till 58,7 från 58,0. Nulägesomdömet för USA sjönk till 27,3 jämfört med 28,6 månaden före.Index för de ekonomiska förväntningarna om Japan sjönk till 17,5 från 27,1. Nulägesomdömet sjönk till -14,1 från -3,0.

Balanstalet för inflationsförväntningarna steg i euroområdet, där index uppmättes till 25,0 , jämfört med 18,9 föregående månad, i Tyskland minskade index till 30,6, från 30,7, i USA steg index till 44,6 från 41,7 och i Japan sjönk index till 50,6 från 51,9.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto