Home > Tysklands finansaktörer mer optimistiska än väntat

Tysklands finansaktörer mer optimistiska än väntat

Index över förväntningarna om framtida tillväxt i Tyskland steg till 31,5 i januari, jämfört med 6,9 föregående månad.

Förväntningarna pekade på ett sentimentsindex på 12,0 enligt Bloomberg News prognosenkät.

Index för den nuvarande situationen i Tyskland steg samtidigt till 7,1 från 5,7 föregående månad. Analytiker hade väntat ett index på 6,2.

ZEW uppgav i en kommentar att det faktum att marknadens osäkerhet kring framtiden för euroområdet har minskat kan ha bidragit till den stigande optimismen.

ZEW-chefen Wolfgang Franz påpekade att den ekonomiska situationen hos viktiga handelspartners med rätta anses fortsatt svag, vilket talar för att den tyska ekonomin kommer att fortsätta växa i en måttlig takt under 2013.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto