Home > Upp till bevis för Opec att sätta gränserna när IEA ser dämpad efterfrågetillväxt.

Upp till bevis för Opec att sätta gränserna när IEA ser dämpad efterfrågetillväxt.

Internationella energimyndigheten, IEA, ser en dämpad efterfrågetillväxt, samtidigt som den stora frågan är om Opec kan leverera produktionsbegränsningar.

Det framgår av IEA:s månadsrapport för oktober som publicerades på tisdagen.

IEA räknar med att efterfrågan uppgår till 96,28 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (96,12 i september) och 97,51 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (97,32).

Efterfrågan väntas därmed öka med 1,24 miljoner fat per dag 2016 och stiga med 1,23 miljoner fat per dag 2017. Det är nedreviderat med 0,04 respektive uppreviderat med 0,03 miljoner fat per dag från föregående prognos.

IEA konstaterar att efterfrågetillväxten fortsätter att bromsa in från ett femårshögsta tredje kvartalet 2015 till ett fyraårslägsta tredje kvartalet 2016 på grund av avtagande OECD-tillväxt och markerad inbromsning i Kina. Möjligheten av kallare väder kan se efterfrågan stiga något fjärde kvartalet.

IEA spår vidare att utbudet från länderna utanför Opec kommer att vara 56,6 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (56,7) och 57,0 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (57,0).

Opecs utbud ökade med 160.000 fat per dag till 33,64 miljoner fat per dag i september, då Irak producerar på de högsta nivåerna någonsin och då Libyen åter öppnat sina hamnar. Utbudet från Opec ligger 0,9 miljoner fat per dag över nivån 2015 på grund av robust utbud i Mellanöstern.

Opec har samtidigt kommit överens om att minska utbudet till 32,5 till 33,0 miljoner fat per dag, där detaljerna ska tas fram vid mötet i november.

IEA noterar att väntans tid nu är över.

”Opec har i praktiken övergett sin policy av fria marknader som sjösattes för nästan två år sedan. De globala oljelagren är alltför höga, enligt en del producenter, och de arbetas inte alls av tillräckligt snabbt”, skriver IEA.

För att skynda på denna process så kom Opec den 28 september överens om att minska produktion, och oljepriset har stigit sedan dess, den första produktionsminskningen sedan 2008.

Men nu börjar det riktiga arbetet. Förutom att sätta ett utbudsmål på mellan 32,5-33,0 så behöver andra kritiska detaljer, som individuella länders andelar, produktionsantaganden och implementeringsdatum, slutföras vid Opec-mötet den 30 november.

Iran, Libyen och Nigeria uppges vara undantagna från sänkningarna. En betydande återhämtning i utbudet från dessa länder gör att större nedskärningar behövs i andra länder, som Saudiarabien, för att möta målet. Produktionen i september antas ha legat på rekordhög nivå och det är fortsatt oklart om Ryssland kommer samarbeta med Opec.

Under tiden med Opecs fria strategi har efterfrågan totalt sett dämpats de senaste åren, samtidigt som produktionen stigit, tidigare i USA och sedan i Opec, vilket skapat ett lageröverskott.

”Även med tecken på att de svällande lagren har börjat att minska så visar våra utsikter för efterfrågan/utbud att marknaden, om den lämnas åt sig själv, fortsatt kan ha överutbud genom första delen av nästa år. Om Opec håller fast vid sina nya mål, så kan marknadens rebalansering komma tidigare”, skriver IEA.

Brent, WTI (dagsdiagram)

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto