Home > Uppjusterad utbudsprognos för oljan i Opecs månadsrapport.

Uppjusterad utbudsprognos för oljan i Opecs månadsrapport.

Opec lämnar sin prognos för tillväxten i den globala efterfrågan på olja i stort sett oförändrad, samtidigt som prognosen för utbudet höjs för såväl 2016 som 2017.

Det visar Opecs månadsrapport för september som publicerades på måndagen.

Opec räknar med att efterfrågan uppgår till 94,27 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (94,26 i augusti) och 95,42 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (95,41).

Efterfrågan väntas därmed öka med 1,23 miljoner fat per dag 2016 och stiga med 1,15 miljoner fat per dag 2017. Det är uppreviderat med 0,01 respektive oreviderat från föregående prognos.

Opec spår samtidigt att utbudet från länderna utanför Opec kommer att vara 56,32 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (56,13) och 56,52 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (55,97).

Upprevideringen sker på grund av en mindre nedgång än väntat i USA:s produktion och högre utbud än antagits i Norge, liksom starten av Kashagan-fältet i Kazakstan, som även påverkar utbudet positivt för nästa år.

Efterfrågan på Opec-olja väntas ligga på 31,7 miljoner fat per dag under 2016, en uppgång med 1,7 miljoner fat per dag sedan 2015. För 2017 väntas efterfrågan stiga med 0,8 miljoner fat till 32,5 miljoner fat.

Enligt andrahandskällor minskade Opecs produktion i augusti med 23.000 fat per dag till 33,24 miljoner fat per dag.

Brent (dagsdiagram)

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto