Home > Vete – Uppvisar svaghet på kort sikt

Vete – Uppvisar svaghet på kort sikt

Vetet har befunnit sig inom en en uppåtgående trendkanal sedan mitten av mars. Råvaran noteras på intressanta nivåer i dagsläget och hamnar därför under bevakning.

Om vi ser till det längre perspektivet (från ett till flera år) kan vi konstatera att den fallande kilen under 2009 och under större delen av 2010  i kombination en positiv divergens i RSI-14 resulterade i ett explosionsartat utbrott.

MA-200 som illustreras med den bruna linjen i veckodiagrammet befinner sig i ett horisontellt läge och för de som inte tagit långa positioner på lägre sikt ska inte heller göra det på dagens nivåer. Dessutom kan vi identifiera en negativ divergens i momentumindikatorn som flaggar för en rekyl ned.

Vete - Veckodiagram
Vete - Veckodiagram

I det kortare perspektivet (från någon dag till några veckor) har kursstaplarna trendat uppåt de senaste veckorna, men MA-20 som utgör referenspunkt för den kortare trenden är neutral. Under förra veckan punkterades kanalbotten och en säljsignal effektuerades. Utbrottet visade sig vara falskt och kursen vände istället upp. Således indikerar den senaste kursstapeln i dagsdiagrammet nedan att säljarna har tagit över kontrollen igen.

Vete - Dagsdiagram
Vete - Dagsdiagram

Slutsats: Avvakta på längre sikt. På kortare sikt kan aggressiva handlare fortsätta att handla utbrott där 730-735 utgör en kritiskt nivå på nedsidan och på ovansidan är det taket av trendkanalen som hamnar under bevakning.

Motstånd: 794,50 / 840,25 / 887,00
Stöd: 767,50 / 737,50 / 705,00 / 657,00

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto