Home > Veckorapport v. 28: ”Urskakning eller trendbrott på börsen….”

Veckorapport v. 28: ”Urskakning eller trendbrott på börsen….”

Föregående vecka gjorde vi bedömningen att börsen efter en välbehövlig paus sannolikt skulle fortsätta uppåt, men icke sa Nicke.

Efter att ha nosat på årshögsta så började börsen dra sig nedåt, vilket var helt enligt plan. Att sedan kursutvecklingen i tisdags var oroande svag satte myror i huvudet även om rörelsen inte förändrade vårt positiva grundscenario.  Under torsdagen kom dock en ”svart svan simmande” i form av den portugisiska banken Banco Espirito Santo som föll 19 procent innan aktien börsstoppades.

Sverige
Sverige

Orsaken till fallet är att huvudägaren till banken enligt uppgift överväger att begära konkursskydd om inte en uppgörelse nås med kreditgivarna. Det inträffade skapade en minipanik över hela Europa där framförallt bankaktier drabbades över oro för vilka negativa konsekvenser en ny bankkris skulle kunna medföra.

Södra Europa och då främst Frankrike, Italien, Grekland och i ännu högre grad Portugal har visat svaghet de senaste veckorna medan Tyskland och Storbritannien har varit betydligt mer stabila och så var även tendensen under torsdagen. USA å sin sida har varit påtagligt lugnt med rekyler som mest ser ut som krusningar på vattenytan.

Det som gör läget extra svårbedömt är om Banco Espirito Santo bara är en isolerad företeelse eller ett symtom på något värre i kombination med att rapportsäsongen i USA, Europa och Sverige står precis i sin inledning. Aluminiumjätten Alcoa i USA var som alltid först på plan och uppvisade överraskande starka siffror, vilket brukar ses som en positiv indikation för konjunkturkänsliga aktier.

USA
USA

Rapportperioder är dock notoriskt svårprognosticerade och helt oavsett vilken analysmetodik man nyttjar kan den nya informationen ställa de mest ambitiösa analyser på huvudet.

På måndag den 14/7 kommer SEB och följs den 15/7 av Getinge, JM och SKF. På onsdagen den 16/7 ökar tempot med Atlas, Eniro, Husqvarna och Tele2. På torsdagen och freddagen sker crescendot med 16 tungviktare. Det blir alltid ömsom vin och ömsom vatten i dessa situationer och kursrörelserna har en tendens att ske momentant med kraftiga och snabba slag i någondera riktningen.

Dessutom kan den inledande riktningen även snabbt korrigeras och tvärvända åt andra hållet, då det inte är helt ovanligt att snabbfotade placerare har reagerat på ofullständig information.

Tyskland
Tyskland

På råvarusidan var analysen att oljepriset efter en rekyl med påtaglig kraft och dignitet sannolikt skulle fortsätta med sin fleråriga intervallpendling och under veckan har inget inträffat som stört denna bild. Guld och även lillebror silver ser däremot klart intressanta ut både kort- och långsiktigt.

Inte heller basmetallerna aluminium, koppar och zink har gjort oss besvikna. Zink har rusat uppåt, aluminium har äntligen brutit den synnerligen svårforcerade utbudsnivån vid 1900 dollar och koppar har efter flera försök och motgångar med kraft brutit sin långa nedåtgående trend.

Vi gillar inte de senaste dagarnas börsutveckling inom kontexten för vårt positiva grundscenario, men fördelen är en tydligt sänkt förväntansbild inför rapporterna, vilket ökar möjligheten för positiva kursreaktioner när siffrorna publiceras.

Den positiva trenden på den svenska börsen utmanas dock nu på allvar och den har fått sig en knäck, men är inte bruten. Frågan är om vi har sett en urskakning av så kallad hälsosam karaktär och en smått brutal anpassning till en rimlig trendlutning eller om det vi har betraktat under veckan bara är första benet i en större nedgångsfas.

Guld
Guld

Med hänsyn till den kommande rapportperioden vore det närmast tjänstefel att peka med hela handen utan den kommande riktningen beror på resultaten, orderingången och framtidsutsikterna i kombination med om Portugals bankkris är en engångshändelse.

Det finns skäl att vara försiktig och ingenting bör tas för givet, men när vi nogsamt studerar kursutvecklingen för samtliga av börsens stora bolag framträder bilden av att de ser mer köp- än säljvärda ut.

Vi behåller därför än så länge vårt positiva grundscenario, men höjer beredskapen ytterligare och avvaktar med att sätta någon ny målkurs tills krutröken kommande vecka har lagt sig och bilden har klarnat.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto