Home > USA-aktier stiger efter nedgång efter Feds räntehöjning – Marknadssvep

USA-aktier stiger efter nedgång efter Feds räntehöjning – Marknadssvep

Aktier hade sänkt tidigare uppgångar efter att den amerikanska centralbanken höjde räntorna med 25 punkter. Det är första gången den amerikanska centralbanken gör detta sedan 2018.

Wall Street handlades något högre under den sena eftermiddagssessionen på onsdagen då riktmärken såg ut att ta igen förluster som sågs i kölvattnet av Fed-höjningen.

Efter att ha handlats kraftigt högre i tidiga affärer tappade Dow Jones Industrial Average över 500 poäng för att bli negativ. S&P 500 och Nasdaq Composite vände också lägre.

Indexen tittar dock uppåt, med Dow 0,77% och S&P 500 och Nasdaq båda högre på 1,44% respektive 2,74%.

FOMC höjer räntorna med 25 punkter

Aktier var ute efter att ta tillbaka uppgångar efter att den första reaktionen på räntehöjningen fick investerare att hamna i säljhörnet. Noterbart var dock att marknaden hade räknat med att Federal Open Market Committee (FOMC) skulle höja räntorna med 25 punkter.

Det var vad kommittén gjorde genom att höja referensräntan från 0%–0,25% till 0,25%–0,50%.

Ett uttalande från Fed noterade att den amerikanska inflationen förblev "förhöjd" och fortsätter att spegla obalanser mellan utbud och efterfrågan relaterade till pandemin. Till utsikterna bidrar också högre energipriser mitt i den geopolitiska osäkerheten i konflikten mellan Ukraina och Ryssland.

"Konsekvenserna för den amerikanska ekonomin är mycket osäkra, men på kort sikt kommer invasionen och relaterade händelser sannolikt att skapa ytterligare tryck uppåt på inflationen och tynga den ekonomiska aktiviteten", löd Feds uttalande.

FOMC har signalerat sex räntehöjningar för 2022, med vart och ett av Feds återstående möten under året inställda på att räntorna ska gå upp. Analytiker har förutspått en konsensusräntehöjning på 1,9% i slutet av året.

Under 2023 skulle Fed titta på tre räntehöjningar.

På andra marknader

På andra ställen på marknaden sjönk guldpriserna under $1 900 per ounce innan de återhämtade sig. Spotguld var nära $1 916 per ounce, ungefär 0,8% ned. Samtidigt fortsatte oljan att sväva runt 95 dollar per fat efter veckans massiva försäljning.

I krypto föll Bitcoin från toppnivåer inom dagen runt $41 500 för att bryta till bottennivåer på $39 680. En återhämtning ser ut att vara på gång med BTC-USD för närvarande över $40 100 med uppgångar på 1,5% under de senaste 24 timmarna.

Taggar: