Home > USA attraktivt trots höga noteringar

USA attraktivt trots höga noteringar

USADet finns fortsatt stora möjligheter på den amerikanska aktiemarknaden trots att kurserna nått historiska toppnivåer. Det konstaterar Richard Gillham och Peter Andersson på kapitalförvaltaren Legg Mason.

– Den amerikanska aktiemarknaden befinner sig nu i ett intressant läge. Går vi tillbaka 50-60 år i tiden kan vi inte hitta ett enda år likt detta med konjunkturokänsliga företag som driver upp indexet till toppnivåer, medan cykliska branscher halkar efter.

Det konstaterar Richard Gillham, Managing Director för Legg Mason Asset Management, som tillsammans med sin kollega Peter Andersson, Director of Business Development, anser att det finns mycket kvar att hämta på den amerikanska aktiemarknaden.

– En intressant aspekt är att investerare letar efter tillväxt i en värld som knappt växer. Tittar vi på bolagen inom det amerikanska indexet S&P 500 så har den genomsnittliga  tillväxttakten legat nära noll under de senaste två kvartalen­, säger Richard Gillham.

Attraktiva värderingar inom enskilda bolag
Richard Gillham tillägger samtidigt att det, trots låga tillväxttal i allmänhet inom indexet, finns intressanta möjligheter inom enskilda bolag. Han menar att det återigen börjar bli ett attraktivt klimat för aktiva förvaltare med förmåga att identifiera var tillväxten finns:
– Vi ser nu att dyrare aktier, inom exempelvis dagligvaror och telekom, handlas till omkring 17 i P/E-tal, medan mer cykliska aktier inom exempelvis energi och råvaror ligger på cirka 11. Detta skapar en attraktiv lucka upp till det långsiktiga värdet som ligger omkring 16-17.

Ett område med tillväxtmöjligheter anser kapitalförvaltaren finns inom företag som utvecklar teknologi som behövs för utvinning av naturgas. Den snabba utvecklingen inom området gynnar både bolag inom branschen och den amerikanska ekonomin i stort.
– Naturgasutvinningen driver en ”industriell revolution” i landet. Vi ser nu att amerikanska företag tar hem produktionen för att få en bättre kontroll och kortare ledtider samtidigt som kostnaderna stiger i låglöneländer som Kina. Just nu byggs det också utvinningsstationer runt om i landet som väntas skapa upp till 700 000 nya jobb, konstaterar Richard Gillham.

Varning för obligationsbubbla
Peter Andersson fyller i och konstaterar att den amerikanska aktiemarknaden fortsatt präglas av en stor rädsla. Investerare har en försiktig inställning och det är först under senare år som man börjat notera svaga inflöden i aktiemarknaden. Paradoxen ligger i att investerare placerar i obligationsalternativ för att undvika risk, samtidigt som inflationen äter upp nästan all avkastning.

Peter Andersson tror nu att de senaste årens uppsving inom obligationsmarknaden kommer att få ett abrupt slut. Han tycker också att de är en oroväckande utveckling att allt fler amerikanska företag, trots starka balansräkningar, lånar upp pengar på kapitalmarknaden för att finansiera utdelningar till aktieägare. Ett exempel är teknikföretaget Apple som nyligen genomförde den största marknadsupplåningen i historien.
– Vi står nu inför en märklig situation med fortsatt starka inflöden i lågavkastande obligationsalternativ, samtidigt som företag utnyttjar kreditmarknaden för att ge utdelningar till sina aktieägare. Detta kan vara ett tecken på att något är fel på marknaden och att vi står inför en bubbla, konstaterar Peter Andersson.

Den återhållsamma inställningen på marknaden märks även bland företag som visar en stor försiktighet framförallt kring fusioner och förvärv. När dessa aktiviteter tilltar väntas tillväxttakterna öka betydligt.

Bolagens balansräkningar i toppform
Sammanfattningsvis anser Peter Andersson och Richard Gillham att det finns stora möjligheter på den amerikanska marknaden. Bolagen uppvisar starka balansräkningar och även om finanspolitiska åtstramningar får en negativ inverkan på BNP-tillväxten i landet, så väntas den positiva effekten av återhämtningen inom bostadsmarknaden vara större.

– Bolagens balansräkningar är betydligt starkare idag än vid den senaste indextoppen i oktober 2007. Företagen visar nu upp cirka 30 procent högre vinst och en likviditetsnivå som är omkring 65 procent högre än vid den senaste toppen, och dessutom har bolagens skuldsättningsgrad nästintill halverats. Det är även värt att notera att USAs offentliga underskott har minskat från tio procent 2009 till fyra procent 2013. I slutet av 2014 beräknas underskottet närma sig två procent och sedan inom ett par år gå mot ett överskott, avslutar Peter Andersson.

Denna artikel är framtagen av vår samarbetspartner Laika Consultings Investerarbrev.se

Investerarbrevet.se är ett av finansbranschens största nyhetsbrev med en räckvidd på över 350 000 mottagare varje månad.

Alla nyheter publiceras även på separat sektion på Privata Affärers respektive Realtids respektive sajt. Mer information om Investerarbrevet hittar du här.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto