Home > USA blir största oljeproducent 2020

USA blir största oljeproducent 2020

Det skriver Internationella energimyndigheten, IEA, i sin årsrapport World Energy Outlook på måndagen.

I USA har utvecklingen inom energisektorn varit omfattande. Den senaste uppgången i USA:s produktion av olja och gas har gynnat den ekonomiska aktiviteten och kommer leda till mindre dyra bensin- och elpriser vilket kommer ge industrin i landet en konkurrensfördel.

Det kommer också stadigt att ändra Nordamerikas roll i den globala energihandeln. Vid runt 2020 bedöms USA bli den största globala oljeproducenten, innan Saudiarabien åter passerar vid mitten av 2020. USA kommer också börja se påverkan av de nya åtgärderna för energieffektivisering i transportsektorn. Resultatet kommer att vara ett fortsatt fall i USA:s oljeimport, till utsträckningen att Nordamerika blir en nettoexportör av olja vid 2030.

”USA, som för närvarande importerar cirka 20 procent av landets totala energibehov, kommer att bli självförsörjande i nettotermer, vilket är en dramatisk vändning av den trend vi har sett i de flesta andra energiimporterande länder”, skriver IEA.

Enligt IEA:s långsiktiga prognos når den globala efterfrågan på olja 99,7 miljoner fat per dag 2035, att jämföra med en efterfrågan på 87,4 miljoner 2011. Priset på oljeimport kommer enligt IEA att stiga till 125 dollar per fat i 2011 års priser, och 215 dollar i nominella termer.

Opec förväntas bli en allt viktigare aktör på oljemarknaden framöver. Produktionen inom kartellen väntas stiga, framförallt efter 2020, och vid 2035 utgöra 50 procent av den globala produktionen (för närvarande 42 procent).

IEA pekar på att mycket hänger på att Irak lever upp till sina ambitioner som skulle innebära att landet gör det överlägset största bidraget till den globala utbudstillväxten. Produktionen bedöms nå 8 miljoner fat per dag 2035, och bli den näst största oljeexportören efter Ryssland vid 2030.

”Utan denna utbudstillväxt från Irak skulle det bli svåra tider på oljemarknaderna, som karaktäriseras av priser som är nästan 15 dollar per fat högre än” de som har prognostiserats, skriver IEA.

IEA noterar att trots nya ansträngningar inom klimatpolicy har världen inte lyckats få in det globala energisystemet på en mer hållbar bana.

Den globala efterfrågan på energi kommer att stiga med över en tredjedel fram till 2035, där Kina, Indien och Mellanöstern står för 60 procent av ökningen.

”Trots tillväxten i energikällor med låga koldioxidutsläpp, fortsätter fossila bränslen att vara dominanta i den globala energimixen, stöttad av subventioner
som uppgick till 523 miljarder dollar 2011, upp nästan 30 procent från 2010 och sex gånger mer än subventioner av förnyelsebara”, skriver IEA och tillägger att utsläppen skulle leda till att en långsiktig global temperaturökning om 3,6 grader Celsius.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto