Home > USA: BNP steg 1,9% 1 kv beräknad årstakt

USA: BNP steg 1,9% 1 kv beräknad årstakt

Det visar den definitiva beräkningen av utvecklingen från det amerikanska handelsdepartementet. Enligt det andra estimatet ökade BNP med 1,9 procent.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntade sig analytiker att BNP skulle ha ökat med 1,9 procent under det första kvartalet.

BNP-utvecklingen under föregående kvartal var oreviderad på +3,0 procent.

Den privata konsumtionen steg med 2,5 procent under första kvartalet (+2,7). Analytiker väntade en ökning med 2,7 procent. Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på 1,74 procentenheter (+1,90).

Prisutvecklingen på hela BNP-underlaget, den så kallade BNP-deflatorn, steg 2,0 under kvartalet (+1,7). Analytikerna hade väntat sig +1,7 procent.

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg 2,6 procent första kvartalet (+2,4). Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg 2,3 procent (+2,1), analytiker hade väntat en uppgång med 2,1 procent.

Den slutliga efterfrågan, real final sales, steg 1,8 procent under första kvartalet (+1,7). Slutlig inhemsk efterfrågan steg 1,6 procent (+1,7).

Den offentliga konsumtionen sjönk 4,0 procent (-3,9). Försvarsutgifterna sjönk med 8,3 procent (-8,3).

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 6,0 procent under första kvartalet i beräknad årstakt (+4,9). Investeringar i utrustning och programvaror ökade med 3,5 procent (+3,9). Bostadsinvesteringarna ökade med 20,0 procent (+19,4).

Privata företag ökade sina lager med 54,4 miljarder dollar (+57,7). Lagerförändringen gav ett BNP-bidrag på 0,10 procentenheter (+0,21).

Handelsnettot visade ett underskott på 407,0 miljarder dollar (411,9). BNP-bidraget från nettoexporten var 0,10 procentenheter (-0,08).

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.