Home > USA-jobbdata och centralbanksbesked i veckan

USA-jobbdata och centralbanksbesked i veckan

Första veckan i februari bjuder på en hel del viktiga besked ur ett makroperspektiv, där ECB:s räntebesked, torsdag, och amerikanska jobbdata, fredag, står i viss särklass. Samtidigt kan en eventuellt fortsatt turbulens på tillväxtmarknader dominera marknadsaktörernas intresse, och ytterligare bolagsrapporter kan också bjuda på viktiga signaler om konjunkturläget.

Måndagen är första vardagen i månaden, och då riktas som vanligt uppmärksamhet mot PMI-data för tillverkningsindustrin runt om i världen.

I Kina ignorerade statistikproducenterna nyårsfirandet och publicerade officiella industri-PMI för januari redan på lördagen; index sjönk till 50,5, från 51,0 december, vilket var den lägsta nivån sedan i juli. Det var dock ändå i linje med förväntningarna, och endast 0,9 indexenheter lägre än den högsta noteringen under den högsta noteringen sedan april 2012.

På måndagsmorgonen publicerades också Kinas officiella tjänste-PMI för januari, som sjönk till 53,4 från 54,6 i december.

Silf/Swedbank publicerar sitt industri-PMI klockan 8.30, och enligt SME Direkts prognosenkät väntar analytiker att indexet kommer att stiga till 54,6, från oväntat låga 52,2 i december (SME Direkts prognos pekade då mot 55,2).

I december var det främst delindex för produktion som låg bakom den oväntade indexnedgången, vilket kan vara en signal inför industriproduktionsdata senare i veckan, men även delindex för orderingång och sysselsättning sjönk i december.

Nu har det dock kommit positiv vägledande information, exempelvis i form av oväntat stark preliminär industri-PMI i Tyskland (och EMU), dessutom överraskade KI med en konfidensindikator för tillverkningsindustrin som var väl över analytikernas prognos i januari. Det var främst produktionsplanerna och lageromdömena som lyfte indikatorn.

Under måndagsförmiddagen kommer också definitiva industri-PMI från euroområdet, klockan 9.58. Enligt Bloomberg News enkät väntar analytiker ett utfall i linje med preliminära 53,9.

I Storbritannien, Västeuropas ”spjutspets” för närvarande, publiceras industri-PMI för januari klockan 10.30, och här väntar analytiker en liten nedgång, till 57,1 från 57,3 i december.

I USA väntas det motsvarande ISM-indexet för industrin ha sjunkit till 56,0 i januari från reviderade 56,5 i december (57,0), enligt Bloomberg News enkät.

Ekonomerna på Credit Suisse i New York noterar i ett kundbrev att en nedgång väntas i ISM-index med hänvisning till svagare preliminär-PMI från Markit, svagare Kina-PMI och svagheter i Philly Feds index, anpassat efter ISM:s beräkningsmetod.

Markit redovisade ett oväntat svagt preliminär-PMI för januari, men enligt chefekonomen Chris Williamson berodde svagheten på väderrelaterade problem i vissa företag. Bortsett det kalla vintervädret var den underliggande industrikonjunkturen i USA minst lika bra i början av 2014 som i slutet av 2013. Markit redovisar definitivt januari-PMI klockan 14.58.

Klockan 16.00 publiceras vidare data över byggproduktionen i december, byggtakten väntas ha oförändrad, ner från +1,0 procent i november, men också här kan sannolikt det kalla vintervädret också bli en joker.

Tisdagen inleds med räntebesked från Reserve Bank of Australia, klockan 4.30, där en enig analytikerkår väntar en oförändrad ränta på 2,50 procent.

Klockan 9.30 presenterar Riksbanken sin halvårsvisa företagsundersökning, som blir ett av flera olika underlag för Riksbankens penningpolitiska möte nästa vecka. I den föregående undersökningen, i oktober, tydde svaren på att konjunkturen fortsatte att förbättras, men i långsam takt, och en mer påtaglig konjunkturuppgång väntades då först efter årsskiftet.

Dagen bjuder i övrigt på en rad internationella datapunkter av något lägre dignitet, och intresset riktas kanske främst mot anföranden från Fedledamöterna Jeffrey Lacker, klockan 14.30, och Charles Evans, klockan 18.30.

På onsdag handlar mycket om PMI-index för tjänstesektorn i januari. Silf/Swedbank redovisar sitt svenska index klockan 8.30, och enligt SME Direkts enkät väntar analytiker en nedgång till 57,2, från oväntat höga 57,7 i december.

Definitivt tjänste-PMI för euroområdet redovisas klockan 9.58, och det väntas komma in på 51,9, i linje med det preliminära utfallet.

Klockan 11.00 redovisar eurostat också detaljhandelsdata för december, enligt Bloomberg News prognosenkät väntas försäljningen ha minskat 0,4 procent jämfört med i november och ökat 1,6 procent jämfört med december 2012. Dessa prognoser var dock insamlade före det att Tyskland redovisade oväntat svag detaljhandelsstatistik på fredagen.

I USA redovisar ADP sin beräkning av sysselsättningsutvecklingen i den privata sektorn i januari klockan 14.15, och enligt Bloomberg News enkät väntas den visa en ökning med 190.000 personer.

I december var dock ADP-mätningen ingen vidare indikator inför den officiella statistiken, enligt ADP ökade sysselsättningen då med 238.000 personer samtidigt som den officiella statistiken visade en ökning i privat sektor med endast 87.000 personer. Det var en ovanligt stor diskrepans mellan ADP-data och den officiella statistiken, men analytikerna på Credit Suisse påpekar att ADP också har redovisat starkare utfall än officiella data under fem av de sex senaste månaderna.

ISM-index för den amerikanska tjänstesektorn i januari redovisas klockan 16.00, och det väntas ha stigit till 53,7 från oväntat svaga 53,0 i december.

Onsdagen bjuder också på anförande från ytterligare två Fedledamöter; Charles Plosser talar om ekonomiska utsikter klockan 18.30 och Dennis Lockhart talar om ekonomi klockan 19.40.

På torsdagen står ECB i särskilt fokus, med räntebesked klockan 13.15 och framför allt Mario Draghis presskonferens klockan 14.30. Analytiker väntar inga nya penningpolitiska åtgärder, men Mario Draghi väntas hålla fast vid den duvaktiga tonen vid den efterföljande presskonferensen.

”Med volatiliteten i penningmarknadsräntorna på fortsatt relativt höga nivåer kommer Draghi bekräfta ECB:s starka åtagande att bibehålla en ackommoderande penningpolitisk hållning, även om det – för närvarande – osannolikt kommer att leda till konkreta åtgärder”, skriver ekonomerna på UniCredit i ett kundbrev.

Michael Schubert, ekonom på Commerzbank, påpekar dock att de är övertygande om att kärninflationen i euroområdet kommer att komma in betydligt lägre än vad ECB räknar med på medellång sikt, och det gör att Commerzbank håller fast vid sin prognos om att ECB kommer att sänka styrräntan ytterligare en gång, om än inte redan nu.

”I januari har kärninflationen i euroområdet, liksom sentimentsindikatorer, överträffat våra förväntningar. På grund av detta ser ECB troligen inga skäl att agera nu”, skriver Michael Schubert.

Bank of England meddelar räntebesked klockan 13.00, det väntas inga förändringar i den penningpolitiska hållningen, och intresset här riktas i stället mot banken inflationsrapport som publiceras den 12 februari.

Torsdagens dataaganda bjuder bland annat på tyska industriorder för december, klockan 12.00. Enligt Bloomberg News enkät väntas en ökning med 0,3 procent jämfört med i november (då orderingången ökade 2,1 procent) och en ökning med 6,2 procent jämfört med december 2012.

Från USA kommer handelsbalansdata för december klockan 14.30, och enligt Bloomberg News enkät väntas underskottet ha ökat till 35,9 miljarder dollar från 34,3 miljarder i november. Samtidigt kommer veckostatistik över nyanmälda arbetslösa, som väntas ha sjunkit till 335.000, från 348.000 veckan före.

På fredagens agenda är den amerikanska sysselsättningsrapporten för januari den naturliga huvudpunkten, men förmiddagen bjuder också på en rad viktiga datapunkter som kan påverka marknadssentimentet.

Klockan 8.00 publiceras tysk handels- och bytesbalansstatistik för december. Enligt Bloomberg News enkät väntas handelsbalansen ha genererat ett överskott på 17,3 miljarder euro medan bytesbalansen väntas visa +20,0 – i båda fallen marginellt lägre än novemberutfallen. Prognoserna pekar samtidigt mot att exporten steg 0,5 procent i december jämfört med i november medan importen väntas ha stigit 0,4 procent.

Klockan 9.30 redovisar SCB data över industrins produktion och orderingång i december, och samtidigt redovisas också tjänsteproduktionsindex för samma månad.

Efter flera månader med besvikelse över svaga utfall för industriproduktionen kom något som kan liknas vid en ketchupeffekt i november. Produktionen steg med 5,7 procent jämfört med i oktober, och med 3,5 procent jämfört med november 2012, vilket var långt över de +0,8 respektive -1,9 som väntades enligt SME Direkts enkät.

SCB noterade att industriproduktionen efter en stor nedgång i oktober vände och ökade betydligt i november. Bland industrins delbranscher var utvecklingen till övervägande del positiv, där framförallt elektronikvaruindustrin och industrin för petroleumprodukter stack ut med stora uppgångar.

Enligt SME Direkts enkät väntas nu en liten rekyl på den starka novemberstatistiken, produktionen väntas ha sjunkit 0,5 procent i december jämfört med november och stigit 0,8 procent jämfört med i december 2012.

Klockan 10.30 kommer industriproduktionsdata för december från Storbritannien, som väntas visa en ökning med 0,6 procent jämfört med i november. Klockan 12.00 kommer motsvarande data från Tyskland, som väntas visa +0,3 procent.

Klockan 14.30 kommer så fredagens höjdpunkt – den amerikanska sysselsättningsstatistiken för januari, och frågan är om den kommer att bekräfta att det svaga decemberutfallet bara var en tillfällig, möjligen väderrelaterad dipp i en i övrigt relativt stark sysselsättningstrend.

Sysselsättningstillväxten i december blev en rejäl besvikelse, ökningen stannade på 74.000 (87.000 i privat sektor) vilket var en rejäl nedväxling från en genomsnittlig ökningstakt väl över 200.000 per månad de fyra föregående månaderna.

Många analytiker såg dock skäl att anta att den svaga decemberrapporten knappast var en signal om en svagare underliggande trend. Mycket av svagheten kan sannolikt kopplas till det kalla vintervädret, och även om det bistra vinterklimatet fortsatte in på det nya året i delar av USA så bör väderfaktorer troligen spela mindre roll i januaristatistiken.

Bloomberg News prognosenkät pekar mot att sysselsättningen ökade med 180.000 personer i januari, och med 190.000 i den privata sektorn.

Ekonomerna på Credit Suisse New York ser flera skäl till en uppåtrekyl i januaristatistiken:

”För det första skulle en ny jobbstatistik under trend vara inkonsistent med aktivitetsstatistiken, med en real BNP-tillväxt på 3,7 procent under andra halvåret 2013. För det andra, alternativa jobbmätningar som ADP och i ISM:s tjänsteindex pekar inte mot någon svaghet på arbetsmarknaden”, skriver Credit Suisse-ekonomerna.

Trots svag sysselsättningsökning i december sjönk arbetslösheten oväntat till 6,7 procent, från 7,0 procent i november – främst beroende på att antalet personer i arbetskraften minskade med 347.000. Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 62,8 procent, jämfört med 63,0 procent i november.

Bloomberg News enkät pekar mot att arbetslösheten ska ha varit oförändrad på 6,7 procent i januari, men det faktum att 1,3 miljoner personer förlorade det extra arbetslöshetsstödet i januari kan utgöra en nedåtrisk, och ekonomerna på Deutsche Bank har flaggat för att det kan betyda att arbetslösheten kan ha sjunkit till 6,5 procent i januari. Detta på grund av att delar av dem som förlorat sitt stöd inte längre räknar in sig i arbetskraften.

Ekonomerna på Credit Suisse påpekar att det uteblivna stödet samtidigt kan innebära att många i stället intensifierar sitt jobbsökande, men medger samtidigt att vissa troligen också lämnar arbetskraften. Sammantaget tror de dock att effekterna av det indragna stödet behöver några månader för att slå igenom fullt ut, men en snabbare effekt kan inte uteslutas.

En nedgång i arbetslösheten till 6,5 procent skulle vara något av en milstolpe givet att det är den tröskelnivå som Federal Reserve angett för att börja
överväga en höjning av räntenivån. Arbetslöshetsnivån har sjunkit betydligt snabbare än vad Fedledamöterna räknade med när de lanserade tröskelnivån i december 2012 (då pekade prognoserna mot att det skulle dröja till mitten av 2015 innan arbetslösheten skulle ha nått ner till 6,5 procent).

Nu finns det dock knappast några skäl att tro att Fed skulle börja överväga en räntehöjning inom en nära framtid även om januaristatistiken skulle visa att arbetslösheten sjönk till 6,5 procent. I de senaste två pressmeddelandena från FOMC har kommittén inkluderat ett tillägg till tröskelvärdet, som säger att det kommer att vara lämpligt att hålla kvar räntan på den exceptionellt låga nivån väl efter att arbetslösheten har sjunkit under 6,5 procent.

Det finns också goda skäl att anta att nye Fedordföranden Janet Yellen kommer att verka för att bankens framåtblickande guidning om styrräntan kommer att förändras efter det första mötet under hennes ledning i mars. Det kan handla om att tröskelvärdet för arbetslösheten helt enkelt sänks, men det kanske är mer troligt att Fed väljer att koppla lågräntepolicyn till någon, eller några, mindre instabila variabler.

En första indikation på hur Janet Yellen tänker om den framåtblickande guidningen kan möjligen komma när hon presenterar Federal Reserves halvårsvisa
penningpolitiska rapport inför representanthusets finansutskott den 11 februari.

Av: Direkt

Taggar:
SMI
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto