Home > USA-jobbdata steg mindre än väntat

USA-jobbdata steg mindre än väntat

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 148.000 personer i september. Arbetslösheten var 7,2 procent, jämfört med oreviderade 7,3 procent månaden före. Det var den lägsta nivån sedan november 2008.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 180.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 7,3 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

Nettorevideringen för de två föregående månaderna var +9.000. I augusti steg sysselsättningen med reviderade 193.000 (+169.000) och i juli med reviderade +89.000 (+104.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 126.000 personer i september, väntat var +180.000. I augusti steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 161.000 personer (+152.000).

Den genomsnittliga timlönen steg 0,1 procent i september. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,2 procent. I augusti steg den genomsnittliga timlönen med reviderade 0,3 procent (+0,2).

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,5 timmar per vecka i september (34,5 i augusti). Analytikerna väntade 34,5 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom industrin steg 2000, jämfört med förväntningarna om en uppgång om 5.000. Månaden före ökade sysselsättningen i industrin med reviderade 13.000 personer (+14.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 100.000 personer, i detaljhandeln ökade sysselsättningen med 21.000 personer.

I byggindustrin steg sysselsättningen 20.000 i september jämfört med månaden före. Antalet offentliganställda ökade med 22.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften ökade med 73.000 personer i september, till 155,559 miljoner. Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen ökade med 133.000 personer, efter en nedgång med 115.000 personer föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 63,2 procent, jämfört med 63,2 procent föregående månad.

Antal personer i arbetskraften som för närvarande kan ta ett arbete sjönk till 17,418 miljoner jämfört med 17,601 miljoner månaden före. Andelen av
befolkningen som har ett jobb uppgick till 58,6 procent, jämfört med 58,6 procent månaden före.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto