Home > USA vs. Europa – hur företagen finansieras

USA vs. Europa – hur företagen finansieras

Detta år har fått investerare att märka den stora skillnaden mellan det amerikanska och europeiska finansiella systemet. En förståelse av hur dessa två system fungerar är viktigt för alla traders och investerare som försöker förstå varför centralbanker agerar som de gör när de står inför ekonomiska utmaningar.

Sanningen är den att amerikanska och europeiska företag använder olika finansieringskällor. Till följd av det använder de två centralbankerna, Fed i USA och ECB i Europa olika verktyg för att genomföra lättnader under en kris.

Amerikanska företag är beroende av finansiella marknader

Bilden ovan säger allt om skillnaden mellan de två systemet. Medan europeiska företag behöver tillgång till banklån för finansiering använder sig amerikanska företag av finansiella marknader – IG-obligationer (Investment Grade), HY-obligationer (High Yield) och så vidare.

För att tillhandahålla kredit till privata företag i USA fokuserar därför Fed på att sänka avkastningen (det vill säga räntan) på avkastningskurvan, så att företag får tillgång till billig finansiering. Å ena sidan sänker Fed räntan men inte under noll (åtminstone har de avfärdat det som ett alternativ). Å andra sidan använder de kvantitativa lättnader för att förvrida avkastningskurvan genom att köpa statlig skuld.

Europeiska företag är beroende av banklån

I skarp kontrast till detta är bankerna nyckeln för europeiska företag. 80& av alla lån kommer från bankindustrin. Om ECB vill genomföra lättnader i penningpolitiken under en kris sker det därför på ett annat sätt än i USA. Å ena sidan sänker ECB räntan till noll, och för en ränta, inlåningsfaciliteten, sänkte den till och med till under noll. De har andra verktyg också, bland annat kvantitativa lättnader, men dessa fungerar endast till viss del i Euro-området. För att stötta det europeiska finansiella systemet fullt ut använder sig ECB av LTRO (Long Term Refinancing Operations) och TLRO (Targeted Long Term Refinancing Operations).

Många traders undrar kanske varför TLTRO är en del av ECB:s verktygslåda så fort det uppstår en kris. Svaret är att detta är det mest effektiva sättet att adressera likviditet och finansiering för europeiska företag.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.