Home > USA:s BNP minskade 0,1 procent under fjärde kvartalet.

USA:s BNP minskade 0,1 procent under fjärde kvartalet.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntade sig analytiker att BNP skulle ha ökat med 1,1 procent under det fjärde kvartalet.

Bakom den oväntade BNP-nedgången låg framför allt en kraftig minskning av försvarsutgifterna, som sjönk mer än de gjort på över 40 år. Dessutom minskade lagren medan hushållens konsumtion tog bättre fart.

BNP-utvecklingen under föregående kvartal uppgick till oreviderade +3,1 procent.

Den privata konsumtionen steg med 2,2 procent under fjärde kvartalet. Analytiker väntade en ökning med 2,1 procent. Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på +1,52 procentenheter.

Prisutvecklingen på hela BNP-underlaget, den så kallade BNP-deflatorn, steg 0,6 under kvartalet. Analytikerna hade väntat sig +1,5 procent.

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg 1,2 procent under fjärde kvartalet. Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg 0,9 procent, analytiker hade väntat en uppgång med 0,9 procent.

Den slutliga efterfrågan, real final sales, steg 1,1 procent under fjärde kvartalet. Slutlig inhemsk efterfrågan steg 1,3 procent.

Den offentliga konsumtionen sjönk 6,6 procent. Försvarsutgifterna sjönk med 22,2 procent.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 9,7 procent under fjärde kvartalet i beräknad årstakt. Investeringar i utrustning och programvaror steg 12,4 procent. Bostadsinvesteringarna ökade med 15,3 procent.

Privata företag ökade sina lager med 20,0 miljarder dollar. Lagerförändringen gav ett BNP-bidrag på -1,27 procentenheter.

Handelsnettot visade ett underskott på 404,0 miljarder dollar. BNP-bidraget från nettoexporten var -0,25 procentenheter.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto