Home > USA:s BNP ökade mer än väntat under andra kvartalet

USA:s BNP ökade mer än väntat under andra kvartalet

USA:s bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 2,5 procent i beräknad årstakt under andra kvartalet. Det visar reviderad statistik från det amerikanska handelsdepartementet.

USAEnligt Bloomberg News prognosenkät väntade sig analytiker att BNP skulle ha ökat med 2,2 procent under det andra kvartalet. Enligt det första estimatet ökade USA:s BNP med 1,7 procent i beräknad årstakt under andra kvartalet.

BNP-utvecklingen under första kvartalet uppgick till oreviderade +1,1 procent.

Den privata konsumtionen steg med 1,8 procent under andra kvartalet (preliminärt 1,8 procent). Analytiker väntade en ökning med 1,7 procent. Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på +1,21 procentenheter (+1,22).

Prisutvecklingen på hela BNP-underlaget, den så kallade BNP-deflatorn, steg 0,8 under kvartalet (0,7). Analytikerna hade väntat sig 0,7 procent.

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, var oförändrad under andra kvartalet (0,0). Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg 0,8 procent (0,8), analytiker hade väntat en uppgång med 0,8 procent.

Den slutliga efterfrågan, real final sales, steg 1,9 procent under andra kvartalet (1,3). Slutlig inhemsk efterfrågan steg 1,9 procent (2,0).

Den offentliga konsumtionen sjönk 0,9 procent (-0,4). Försvarsutgifterna sjönk med 0,6 procent (-0,5).

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 6,0 procent under andra kvartalet i beräknad årstakt (6,3). Investeringar i utrustning och programvaror steg 2,9 procent (4,1). Bostadsinvesteringarna ökade med 12,9 procent (13,4).

Privata företag ökade sina lager med 62,6 miljarder dollar (+56,7). Lagerförändringen gav ett BNP-bidrag på +0,59 procentenheter (+0,41).

Handelsnettot visade ett underskott på -422,0 miljarder dollar (-451,3). BNP-bidraget från nettoexporten var 0,00 procentenheter (-0,81).

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto