Home > USA:s BNP steg 1,3% andra kvartalet (väntat +1,7%)

USA:s BNP steg 1,3% andra kvartalet (väntat +1,7%)

USA BNP
USA BNP

Det visar den definitiva beräkningen av utvecklingen från det amerikanska handelsdepartementet. Enligt det andra estimatet ökade BNP med 1,7 procent.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntade sig analytiker att BNP skulle ha ökat med 1,7 procent under det andra kvartalet.

BNP-utvecklingen under föregående kvartal uppgick till oreviderade +2,0 procent.

Den privata konsumtionen steg med 1,5 procent under andra kvartalet (+1,7 i det andra estimatet). Analytiker väntade en ökning med 1,7 procent. Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på 1,06 procentenheter (1,20).

Prisutvecklingen på hela BNP-underlaget, den så kallade BNP-deflatorn, steg 1,6 under kvartalet (+1,6). Analytikerna hade väntat sig +1,6 procent.

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg 1,6 procent andra kvartalet (+1,7). Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg 1,7 procent (+1,8), analytiker hade väntat en uppgång med 1,8 procent.

Den slutliga efterfrågan, real final sales, steg 1,7 procent under andra kvartalet (+2,0). Slutlig inhemsk efterfrågan steg 1,4 procent (+1,6).

Den offentliga konsumtionen sjönk 0,7 procent (-0,9). Försvarsutgifterna sjönk med 0,2 procent (-0,1).

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 4,5 procent under andra kvartalet i beräknad årstakt (+5,1). Investeringar i utrustning och programvaror ökade med 4,8 procent (+4,7). Bostadsinvesteringarna ökade med 8,5 procent (+8,9).

Privata företag ökade sina lager med 41,4 miljarder dollar (+49,9). Lagerförändringen gav ett BNP-bidrag på -0,46 procentenheter (-0,23).

Handelsnettot visade ett underskott på 407,4 miljarder dollar (404,7). BNP-bidraget från nettoexporten var +0,23 procentenheter (+0,32).

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto