Home > USA:s tillväxt lägre än väntat första kvartalet

USA:s tillväxt lägre än väntat första kvartalet

USAUSA:s bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 2,5 procent i beräknad årstakt under första kvartalet. Det visar det första estimatet över utvecklingen från det amerikanska handelsdepartementet.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntade sig analytiker att BNP skulle ha ökat med 3,0 procent under det första kvartalet.

BNP-utvecklingen under föregående kvartal uppgick till oreviderade +0,4 procent.

Den privata konsumtionen steg med 3,2 procent under första kvartalet. Analytiker väntade en ökning med 2,8 procent. Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på +2,24 procentenheter.

Prisutvecklingen på hela BNP-underlaget, den så kallade BNP-deflatorn, steg 1,2 under kvartalet. Analytikerna hade väntat sig +1,3 procent.

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg 0,9 procent under första kvartalet. Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg 1,2 procent, analytiker hade väntat en uppgång med 1,1 procent.

Den slutliga efterfrågan, real final sales, steg 1,5 procent under första kvartalet. Slutlig inhemsk efterfrågan steg 1,9 procent.

Den offentliga konsumtionen sjönk 4,1 procent. Försvarsutgifterna sjönk med 11,5 procent.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 4,1 procent under första kvartalet i beräknad årstakt. Investeringar i utrustning och programvaror steg 3,0 procent. Bostadsinvesteringarna ökade med 12,6 procent.

Privata företag ökade sina lager med 50,3 miljarder dollar. Lagerförändringen gav ett BNP-bidrag på +1,03 procentenheter.

Handelsnettot visade ett underskott på -400,8 miljarder dollar. BNP-bidraget från nettoexporten var -0,50 procentenheter.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto