Home > USD/CAD-prisprognos för 2022: tjurar förblir i kontroll

USD/CAD-prisprognos för 2022: tjurar förblir i kontroll

USD/CAD vände positivt under året och steg under de senaste två handelsmånaderna. Nu när den handlas nära den pivotala 1,30-nivån, vad ska vi förvänta oss 2022?

Den kanadensiska dollarn har trendat lägre de senaste två månaderna, vilket återspeglas i en kraftigt högre USD/CAD-växelkurs. Valutaparet hotar att bryta över 1,30 efter att ha stigit från majs lägsta nivå i 1,20-området.

Fallande oljepriser är en orsak till den kanadensiska dollarns svaghet. De två är korrelerade, och för det mesta är oljepriset den viktigaste drivkraften för dollarns styrka eller svaghet.

Om man bortser från oljan pekar både de tekniska och fundamentala analyserna på en fortsättning på den hausseartade USD/CAD-trenden 2022. Därför går vägen för minsta motstånd framåt uppåt, med 1,30-nivån som är avgörande.

Omvänt huvud- och axelmönster pekar på 1,34 och mer

Ur ett tekniskt analysperspektiv bröt USD/CAD nyligen över halsen på ett omvänt huvud- och axelmönster. Dessutom testade den igen, som ett tecken på mönsterbekräftelse.

Den uppmätta rörelsen av ett sådant omkastningsmönster är lika med avståndet från huvudet till halsen, projicerat från halsen. Det pekar på 1,34 och däröver, eftersom det bara representerar minimiavståndet för priset att resa.

Bank of Canada en av de första centralbankerna att ta bort anpassning

Ur ett fundamentalt analysperspektiv tyder centralbankens agerande 2021 på ytterligare nedgångar i valutan. Centralbanken var en av de första som tog bort den anpassning som krävdes i början av covid-19-pandemin, och dess åtgärder höll CAD relativt starkt under första halvåret.

Men nu drar den nytta av att vara den första som gjorde ändringar, och marknaden har endast prissatt två räntehöjningar under 2022, jämfört med fler räntehöjningar från Federal Reserve.

Den årliga inflationen sjunker 2022

Bank of Canadas mandat är att bevara pengars värde genom att hålla inflationen låg och stabil. Den har till uppgift att målinrikta inflationen vid mittpunkten på 2% av ett inflationsmål på 1% till 3%.

Medan inflationen är över målet, förutspås den årliga inflationstakten till i genomsnitt 3,1% 2022 och sedan sjunka närmare centralbankens mål. Därför kommer Bank of Canada inte att behöva strama åt politiken i onödan.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto