Home > USD/CAD-prisprognos inför Bank of Canadas penningpolitiska möte

USD/CAD-prisprognos inför Bank of Canadas penningpolitiska möte

Bank of Canada väntas höja räntan vid veckans penningpolitiska möte. Hur kommer beslutet att påverka USD/CAD-växelkursen?

Den här veckan är en av de viktigaste händelserna för valutahandlare det kommande Bank of Canada-mötet. Centralbanken förväntas höja räntan på onsdag från nuvarande 0,25% till 0,5%, och därmed bli en av de första centralbankerna i den utvecklade världen att höja räntan när covid-19-pandemin inleder.

USD/CAD-växelkursen var jobbig att handla för valutahandlare på sistone. Så räntehöjningen borde vara hausse för den kanadensiska dollarn, men det kan vara så att höjningen redan är prissatt.

Dessutom, eftersom Federal Reserve i USA också är planerad att höja räntorna i mars, kommer tonvikten att ligga på de två centralbankernas framåtriktade vägledning.

Omvänt huvud och axlar tyder på mer styrka

Bank of Canada försenade höjningen av räntan i januari på grund av oro för Omicron-vågen. Men ekonomin går i full fart och inflationen har nått en 30-årig högsta nivå, vilket gör det nästan säkert att kursen kommer att höjas vid veckans möte.

Ur ett tekniskt analysperspektiv ser USD/CAD-kursen hausse ut. Ett möjligt huvud- och axelmönster dök upp på den dagliga tidsramen och marknaden kämpar för närvarande för att ta sig över halslinjen.

Ytterligare styrka bör förväntas vid ett framsteg ovanför halsen, eftersom mönstrets uppmätta rörelse pekar på 1,36.

Men handlare kanske vill överväga andra faktorer bakom centralbankens beslut och den tekniska analysbilden. Till exempel har den kanadensiska dollarn en direkt korrelation med oljepriset, som handlas nära $100/fat på bakgrund av konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Mer styrka över den psykologiska nivån bör stödja den kanadensiska dollarn, alltså en baisseartad utveckling för USD/CAD-paret.