Home > USD deprecierar trots inkorrekta uppgifter om ett ekonomiskt stödpaket från IMF

USD deprecierar trots inkorrekta uppgifter om ett ekonomiskt stödpaket från IMF

USD deprecierade från dess toppar i går kontra de stora valutarivalerna efter rapporter i italiensk press om att Internationella valutafonden (IMF) kommer att ge stöd till Italien. Dessa rapporter visade sig senare vara oriktiga. Den senaste tidens prisrörelser på FX valutamarknaderna har blivit mer och mer styrda av rubrikerna och detta bör fortsätta med rapporter som fortsätter med dagens två dagars möte av eurogruppen.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down up down down
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3610 1.5885 79.50 0.9775 1.0340 0.8830
1.3570 1.5690 78.95 0.9460 1.0050 0.8765
1.3340 1.5580 77.85 0.9310 0.9925 0.8660
Stöd 1.3210 1.5420 76.55 0.9080 0.9660 0.8550
1.3145 1.5270 75.56 0.8920 0.9620 0.8485
1.2870 1.5050 0.8760 0.9385 0.8355

Ekonominyheter

USD – USD deprecierar trots inkorrekta uppgifter om ett ekonomiskt stödpaket från IMF

USD fick kapitulera en del av förra veckans uppgångar efter rapporter om ett ekonomiskt stödpaket till Italien från IMF. Historien visade sig vara felaktigt, men det hindrade inte de mer riskfyllda tillgångarna från att göra en comeback på bekostnad av den amerikanska dollarn. Både aktier och högre avkastningsvalutor såsom AUD apprecierade från förra veckans bottennoteringar.

De viktigaste rapporterna som släpps den här veckan kommer från USA och dagens viktiga rapport är då konsumentförtroendeindexet. De första siffrorna från shoppingrundan på ”Black Friday” antyder om en stark inledning på julhandeln som även kan signalera om en bättre BNP för fjärde kvartalet. På torsdagen släpps ISM tjänsteindex PMI och förväntas visa fortsatt förbättring i från förra månadens undersökning. Detta står i skarp kontrast till de europeiska PMI index som släpptes förra veckan under 50 boom/bust nivå. På fredagen kommer den viktiga NFP-rapporten. Tidigare prognoser pekar på att den amerikanska ekonomin lagt till 119000 nya jobb. Stark data från USA kan bidra till att stödja återhämtningen i de högre avkastningstillgångarna. Dock tycks händelserna i Europa vara de övergripande drivande krafterna på marknaderna.

EUR – Tyskland och Frankrike arbetar för en finanspolitisk union

Valutaparet EUR/USD lade till nästan 1,5 cent till sitt pris och klättra upp till 1,3400 nivån trots avsaknaden av några konkreta nyheter eller ekonomisk statistik från euroområdet. Det finns spekulationer i Tyskland och Frankrike om att arbeta tillsammans mot en finanspolitisk union och detta har stött euron. Stramare finanspolitiska regler inom EU kan vara ett förstadium till ytterligare ECB engagemang för att lösa den pågående europeiska skuldkrisen. Kanske är detta ett exempel på att köpa på ryktet och sälja vid faktum?

Ytterligare information kan komma ut från euroområdet i dag med EU: s finansministrar som träffas både idag och imorgon för att diskutera EFSF. Diskussioner om ytterligare europeisk integration kommer sannolikt också att finnas på dagordningen. Risken för att negativa rubriker kommer ut efter mötet skulle sannolikt tynga euron.

Oktober låga på 1,3145 är stödnivån som många marknadsaktörer tittar på. Ett brott här skulle öppna dörren till januari låga på 1,2870.

NZD – Premiärministern John Key omvalets vinnare

Nya Zeeländska premiärministern John Key vann omvalet med ett starkt mandat för sin andra mandatperiod. Key har fokuserat på att minska de offentliga utgifterna men hans försök har bromsats in av den globala finansiella krisen och flera jordbävningar. Nya Zeeland obligationsmarknaderna har signalerat ett godkännande av regeringens utgiftspolitik med obligationsräntorna som faller. Men detta kan också vara en produkt av investerare som söker alternativa fristadstillgångar med den europeiska skuldkrisen. Intressant nog är Key en tidigare valutahandlare.

NZD steg igår i linje med andra riskfyllda tillgångar. Dock kan apprecieringen i valutan bli kortlivad då valutaparet NZD/USD redan har lidit allvarliga tekniska skador med ett brott i den långsiktiga trendlinjen från 2010 maj låga. Stöd finns vid förra veckans bottennotering på 0,7370, med motstånd i den gamla trenden vid 0,7565 följt av maj låga på 0,7750.

Guld – Guldpriset stiger på en vacklande greenback

Spotpriset rekylerade högre upp i går på svagheten i USD, med priset i guld som klättrade tillbaka över den psykologiska nivån 1700 dollar per uns. I likhet med euron rörde sig guldpriset på rubrikerna om ett IMF ekonomisk stödpaket till Italien. Trots att nyhetsrapporterna visade sig vara oriktiga lyckades guldet försvara sina tidigare uppgångar.

Uppgången i råvarupriset igår hjälpte till att bryta det kortsiktiga motståndet på 1710 dollar per uns från mitten av november låga. En fortsatt rörelse uppåt kan stöta på motstånd vid 1768 dollar per uns från den fallande trendlinjen i septembers och novembers höga. På nedåtsidan hittar guldpriset ett kortsiktigt stöd från 21 november låga på 1666 dollar per uns.

Tekniska nyheter

EUR/USD

EUR stängde förra veckan under den psykologiskt viktiga nivån på 1,35 och en stängning under det månatliga diagrammet som kommer att ha en ännu större betydelse. Både det månatliga och det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow fortsätter att falla och ett brott på 1,3210 kommer sannolikt att testa oktober låga på 1,3145. Under 1,3040 hittar vi finns 61 % Fibonacci retracement av övergången från juni 2010 till May2011. Men detta kan endast visa sig vara en milstolpe i den senaste nedåtgående trenden för valutaparet. Stödet ligger vid januari på 1,2870. 18 novembers höga på 1,3610 sticker ut som ett motstånd.

GBP/USD

Fallande månads och det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow kan få valutaparet GBP/USD att testa oktober låga på 1,5270, där valutaparet har tagit sig inom räckhåll för sin långsiktiga uppåtgående trend från 2009 låga som kommer in på 1,5050. Varje rörelse högre kommer sannolikt att stöta på tunga utförsäljningar från julis topp på 1,5780.

USD/JPY

Den nedåtgående trenden för valutaparet USD/JPY är fast intakt och endast ett brott över 78,95 från den fallande trendlinjen från 2007 höga kan vända valutaparets baisseartade tekniska sentiment. En brytning över denna linje kan ha paret testande den senaste höga på 79,50, en nivå som sammanfaller med valutaparets 200-dagars glidande medelvärde. På nedåtsidan hittar vi den 18 novembers låg på 76,55 vilket är det första stödet, följt av bottennoteringen på 75,56.

USD/CHF

Valutaparet USD/CHF testar oktober höga vid 0,9310 och ett brott här kommer sannolikt att öppna dörren till parets 20-månaders glidande medelvärde på 0,9460 och februaris höga av 0,9775. Kortsiktigt stöd hittar vi från den 18 november låga på 0,9080 med ett brott här skulle öppna dörren tillbaka till oktober låga på 0,8760.

Wild Card

S & P 500

Efter att ha brutit ned lägre från det konsoliderande triangelmönstret som sträckte sig över den första hälften av november hade S & P 500 en retracement på 61 % (1152) från dess hausseartade uppgång i oktober innan det vände högre upp. Skulle aktieindexet fortsätta att klättra kan valutahandlare hitta ett motstånd vid 1 november låga på 1208. Emellertid så ser momentum ut att vilja söka sig nedåt och som sådant kan valutahandlare sikta in sig på stödet på 1123 från den 9 september låga följt av oktober låga på 1067.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.