Home > USD fortsätter att gynnas

USD fortsätter att gynnas

Med investerare som minskar sin exponering mot högre avkastningsvalutor har USD blivit den största favoriten.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down up down no
Veckotrend down down down up down no
Motstånd 1.3860 1.6165 79.00 0.9770 1.0050 0.8830
1.3610 1.5850 77.85 0.9310 0.9925 0.8740
1.3530 1.5690 77.50 0.9235 0.9860 0.8670
Stöd 1.3430 1.5580 76.55 0.9080 0.9700 0.8555
1.3360 1.5325 75.56 0.8920 0.9540 0.8520
1.3145 1.5270 0.8760 0.9600 0.8485

Ekonominyheter

USD – USA: s suveräna kreditbetyg bekräftas av Moodys och S & P

Efter att den amerikanska kongressens superkommitté inte kunnat komma överens lämnade både Moodys och S & P USA: suverän kreditvärdighet oförändrad, medan Fitch kommer att släppa sitt beslut senare i månaden. Förväntningarna är att Fitch kommer sätta USA på bevakning för en eventuell nedgradering. I kölvattnet av kongressens superkommittés misslyckande att acceptera en minskning av underskottet, kommer 1, 2 triljoner dollar av kombinerad obligatoriska budgetnedskärningar för militären och ett upphörande av skattelättnader och arbetslöshetsersättning att genomföras.

Trots misslyckandet av den amerikanska regeringen att gå med på något program som skulle få USA in på en väg av finanspolitiskt ansvar så fortsätter USD att gynnas. De senaste IMM data från CFTC (Commitment of Traders) rapport visar att spekulanter ökat sina positioner i USD med ett sentiment på marknaden som försämrats.

I dag publiceras den amerikanska rapporten för kapitalvaror och den veckovisa arbetslösheten. Båda som väntas visa förbättringar vilket är i linje med den senaste tidens tendens av förbättrad amerikansk ekonomisk statistik. Med den annalkande tacksägelsedagen kan vi få se ett minskat likviditetsflöde under den nordamerikanska handeln, samt en ökad volatilitet på valutamarknaden för valutaparen medan utvecklingen av en starkare USD bör fortsätta.

EUR – Börjar valutamarknaden bli alltför baissefixerad på EUR?

Prat om ett potentiellt sammanbrott av euroområdet stärker precis inte eurovalutan där valutaparet EUR/USD fortsätter att handla nära den psykologiskt viktiga nivån på 1, 35. Ett möte mellan ledarna för euroområdets tre största ekonomier Tyskland, Frankrike och Italien kommer att påbörjas i Strasbourg den 24 november med en kris som fördjupas. Mötet mellan Merkel, Sarkozy, och Monti kommer att vara viktig där en av svagheterna i euroområdet har varit oförmågan hos euroledarna att ta itu med frågorna tillsammans och att överbrygga skillnaderna mellan Tyskland och Frankrike. Mötet kommer också bära med sig ytterligare betydelse eftersom det är före euroområdets finansministermöte den 29 november. Här kommer man att besluta huruvida de kommer att lätta på plånboken och betala ut nästa omgång av stöd till Grekland. EU: s ekonomiska rådmöte (ECC) den 9 december kommer också att vara en viktig händelse att hålla utkik efter. Risken är att någon plan materialiseras från dessa möten som kommer under marknadsförväntningar.

Medan hotet om ett EU land ställer in sina betalningar och lämnar EMU är nära med tanke på de senaste kommentarerna från både Merkel och Sarkozy, måste man notera att de ökade baissekänslorna som håller på att bakas in på marknaden. Efter att ha surfat genom forskningsanteckningar från några av de stora investeringsbankerna är det lätt att märka trenden från senaste uppdaterade baisseartade prognoser. Med tanke på ytterligare baisseartade sentiment bör kommande möten utgöra en möjlig lösning med euroobligationer eller ytterligare ECB engagemang, kan de korta positioneringar i EUR komma att pressas

GBP – GBP är på fallrepet

GBP har skickats lägre då den amerikanska dollarn fortsätter att stärkas. Gårdagens nyhet att budgetunderskottet minskade i oktober hjälpte pundet att återta en del av sina uppgångar då statistiken kom in i linje med konsensus uppskattningar. Det brittiska budgetunderskottet hat börjat falla efter implementering av tidigare åtstramningar. Att minska budgetunderskottet har blivit till en stor del av den ekonomiska planen av PM David Cameron.

I dag publicerar BoE penningpolitiska kommittés (MPC) mötesprotokoll vilket kan driva GBP lägre eftersom då MPC kan signalera sitt stöd för ytterligare kvantitativa lättnader.

Det stora testet för valutaparet GBP/USD är vid 1, 5600-30 nivån, där 18 oktober låga sammanfaller med 61 % Fibonacci retracement för oktober rörelsen. Mot euron har det brittiska pundet varit på repet denna vecka med valutaparet EUR/GBP som klättrat så högt som 0,8660, men inte lyckats stänga nära 21 oktober låga. Ytterligare spänningar i Europa kan driva valutaparet lägre för att testa november låga på 0,8485.

Koppar –

Kopparpriserna tog sig bort från bottennoteringar med ett sentiment på marknaden som ökade något. Detta skedde efter måndagens rörelse lägre till en månadslägsta. Kopparkontrakten för leverans i december handlades så högt som 3, 3700 dollar innan den föll tillbaka till 3, 3000 dollar. Europas största kopparproducent Aurubis AG, utfärdade en rapport med förslag trots oroligheterna i Europa kring euroområdet är efterfrågan på koppar fortsatt god.

Kopparpriserna fortsätter att falla med tanke på den kraftiga nedgången i sentimentet på marknaden. Skulle den europeiska skuldkrisen förvärras, kan kopparpriset testa stödet från den 20 oktober på 3, 050 dollar.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Det finns ett hausseartat kilmönster som har bildats på valutaparet EUR/USD dagliga diagram. Den fallande motståndslinjen är ner från sin oktober höga och stödlinjen faller bort från 1 november låga. Motstånd för valutaparet hittar vi vid 1,3615. Ett brott här och valutaparet EUR/USD kan testa novembers toppar nära 1,3850. Om valutaparet fortsätter sin trend nedåt kan det komma hitta stöd på den stigande trendlinjen från januari 2010 och oktober 2011 bottenrekord på 1,3270. Valutahandlare kan kanske zooma in på oktobers låga på 1,3145, följt av en djupare dykning mot 2011 låga på 1,2875.

GBP/USD

Efter att ha brutit nedåt från slutet av oktober och mitten av novembers konsolideringsmönster för valutaparet GBP/USD, steg valutaparet tillbaka till föregående stödlinje på 1,5850 bara att sätta åter vända nedåt. Detta är ett skolexempel på en retracement till ett tidigare känt stöd som nu har förvandlats till ett motstånd. Stöd hittas från den 18 oktober låga på 1,5630 följt av oktober låga på 5270. Motstånd hittar vi i toppen från det tidigare konsolideringsmönstret på 1,6075.

USD/JPY

Den långsamma nedgången i valutaparet USD/JPY tillbaka mot sin historiska bottennotering på 79,60 fortsätter, medan diagrammen visar mycket lite stöd för att förhindra denna pågående prisrörelse. Alla försök att trissa upp valutaparet kan komma stöta på et säljtryck vid 15 november höga på 77,50, följt av den långsiktiga nedåtgående trenden från i juni 2007 höga som kommer in på 79,10.

USD/CHF

Rallyt från slutet av oktober låga fortsätter att samla kraft med valutaparet som närmar sig oktober höga på 0,9310. Både det veckovisa diagrammets och det månatliga diagrammets Stokastiska Slow fortsätter att röra sig högre. Ett brott av 0,9310 kommer att exponera det 20-månaders glidande medelvärdet på 0,9450, följt av februari höga på 0,9770. Stödet kommer från 3 november låga på 0,8760 som sammanfaller med det 100-dagars glidande medelvärdet. Medan det kanske verkar lite extremt, kan valutaparet så småningom rikta in sig på den fallande trendlinjen på topparna från 2003, 2008 och 2010 som kommer in på 1,1200.

Wild Card

EUR/GBP

Efter att ha en brutit ner under den stigande trendlinjen från 2010 låga har valutaparet EUR/GBP tagit sig högre upp, endast för att stöta på motstånd från 21 oktober låga på 0,8665. Gårdagens prisåtgärd fick valutaparet att testa detta motstånd och det lyckades aldrig med bedriften. Forex valutahandlare kan notera att korta positioneringar i EUR kan ha stopp loss placerade ovan denna nivå och skulle euroområdets skuldkris intensifieras kan valutaparet snabbt röra sig lägre för att testa november låga på 0,8485.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.