Home > USD/JPY-prisprognos för april: är en rörelse över 125 i korten?

USD/JPY-prisprognos för april: är en rörelse över 125 i korten?

USD/JPY konsolideras i snäva intervall efter att ha brutit upp i mars. Kommer det att flytta tillbaka över 125, eller är det dags för en vändning?

USD/JPY:s hausseartade utbrott i mars förra året skapade rubriker. Paret, som konsoliderades under en lång tid under 116, bröt sig ur det snäva intervallet med ett explosivt hausseartat drag.

Ingenting stod i vägen för denna hausseartade marknad. Nivåer som kan ha verkat viktiga vid andra tillfällen, som 120, en central nivå, korsades utan att tveka.

Paret toppade på 125, nästan tusen punkter högre från breakout-nivån. Kan vi se ett nytt försök till 125? Enligt prisåtgärden och fundamental analys är ett nytt försök på 125 mer än möjligt.

Björnar räknar med ett huvud- och axelmönster

Björnar hade hopp nyligen. Marknaden sjönk snabbt från 125, vilket tyder på att ett möjligt huvud- och axelmönster kan vara på plats.

Men efter vad som såg ut att vara konsolideringen av högra axlar gjorde marknaden ytterligare ett ben högre.

Tjurar har två hausseartade mönster som pekar på nya toppar

Två hausseartade mönster tyder på att vi kan se ytterligare ett försök till 125. Det ena är en stigande triangel, redan bekräftad av att marknaden når det uppmätta draget.

Ett annat är ett hausseartat flaggmönster som för närvarande är på väg. En paus över flaggans högsta punkt pekar på ett drag över 125.

Bank of Japan är fortfarande duvaktig

Förutom att den tekniska analysen gynnar ett annat ben högre, stöds det hausseartade fallet USD/JPY också av fundamental analys. De två centralbankerna i diskussionen, Bank of Japan och Federal Reserve i USA, har olika eller divergerande penningpolitik.

Å ena sidan har Federal Reserve redan höjt federal funds-räntan en gång. Dessutom tyder det starkt på nya höjningar, till och med 50bp, som antyddes av gårdagens hökiska FOMC-protokoll.

Å andra sidan har Bank of Japan ingen brådska att avsluta sin lätta penningpolitik. Motsatsen.

De meddelade nyligen att de är redo att köpa obegränsade mängder statsobligationer, en del av dess kontrollprogram för avkastningskurvan. Som sådan gynnar den fundamentala analysen, via ränteskillnaden, ett annat ben högre för USD/JPY.