Home > USD-likviditet når finansiella marknader

USD-likviditet når finansiella marknader

Enorm likviditet kommer från USA de kommande månaderna som kan liknas med den ökade likviditet som sågs i april 2020 och månaderna efter det. I april förra året öppnade Fed swappavtal för USD med stora centralbanker för att lindra effekterna av pandemin.

Detta tillsammans med finansiella och monetära lättnader ledde till en av de skarpaste nedgångarna för dollarn någonsin. Exempelvis steg EURUSD från 1,06 till 1,23, och liknande rörelser kunde ses på alla G10-valutor mot dollarn.

Man kan säga att den likviditets-”bazooka” som kommer är lite oväntad. Trots allt börjar den amerikanska ekonomin återhämta sig. Dessutom signalerar den framgångsrika vaccinationen ännu mer positiv ekonomisk data framöver.

Nordea, en europeisk investmentbank, antyder att det finns tre källor av dollar-likviditet under de kommande månaderna. För det första fortsätter Fed att köpa obligationer till en takt på 120 miljarder dollar i månaden. En annan orsak är att finansdepartementet har tvingats att varva ned TGA (Treasury General Account). Slutligen träder skuldtaket i kraft den första augusti, vilket kommer tvinga finansdepartementet att ta ut ännu mer medel från det konto de har hos centralbanken.

Kommer dollarn sjunka igen?

Logiskt sett ser det ut som det. När tillgången är högre än efterfrågan minskar priset på en vara eller tjänst, och samma sak kan sägas om dollarn.

Det kan dock bli annorlunda av ett par orsaker. För det första stiger obligationsräntan i USA. Detta är just nu det huvudsakliga temat på finansiella marknader och signalerar att det finns en vilja hos investerare att ta sig ut ur aktiemarknaden då avkastningen på långsiktiga obligationer är större än på aktier. Dessutom är inte avkastning från obligationer beskattningsbara, vilket är ännu ett incitament att ta sig ut ur aktier. Sjunkande aktier är positivt för dollarn, åtminstone om man dömer av den reaktion vi har sett hittills på marknaderna.

Om aktiemarknadens utförsäljning intensifieras kan det leda till en risk-off-rörelse, vilket innebär en starkare JPY, CHF och USD.

Slutligen är allt detta ingen hemlighet för finansiella marknader. Därmed kan vi anta att allt detta redan är prissatt på marknaden. Men varför är då dollarn fortfarande så stark?

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.