Home > USD sjunker trots att Core CPI pekar mot högre inflation

USD sjunker trots att Core CPI pekar mot högre inflation

Denna rubrik kanske förvirrar en del investerare, men det finns logik bakom den. Den logiska tolkningen är att värdet av en valuta sjunker när inflationen stiger. Men, och detta är ett stort men, detta gäller endast om inflationen överstiger centralbankens mål.

De flesta centralbankerna har haft inflationsmål i sin agenda ett tag nu. I princip innebär detta att centralbanken anser att en viss nivå av inflation är lämplig för ekonomisk tillväxt. För att bekämpa deflation är centralbankerna villiga att låta inflationen ligga under men nära 2%.

Fed i USA har inte ett explicit mål för inflationen. Istället har de ett tvåsidigt mandat – ett som fokuserar på jobbtillfällen och ett som fokuserar på prisstabilitet (det vill säga inflation).

Varför sjönk USD efter data om stigande inflation?

Denna veckas konsumentprisindex (CPI) i USA avslöjade en högre inflation än förväntat. MoM-rapporten visade att inflationen fördubblades, medan den ännu viktigare variabeln, Core CPI, tredubblades! Core är ett begrepp som innebär konsumentdata minus energipriser, exempelvis i form av olja, bensin och transport, då dessa anses vara för volatila.

Trots den ökade inflationen hoppade siffran endast från 0,2 till 0,6 för Core. Med andra ord ligger inflationen långt under målet på 2%. I princip innebär detta att Fed förvisso ligger under detta mål har Fed lyckats med prisstabilitet.

Marknaden ignorerade sålunda CPI-datan. Normalt sett hade dollarn stigit efter en rapport där inflationen tredubblades i värde, men varför?

Efter sådana nyheter blir förväntningarna större att Fed kommer ingripa och höja räntorna. Eller åtminstone att de kommer förändra sitt budskap under nästa FOMC-redogörelse och signalera snävare förhållanden framöver.

Men, detta gäller endast ifall inflationen är över 1% och stiger. Och under en kris, som den vi befinner oss i just nu, är Fed villiga att acceptera högre inflation då det är ett tecken på att penningcirkulationen ökar, företag och hushåll konsumerar och det övergripande sentimentet förbättras. Att låta inflationen stiga är ett alternativ som Fed antagligen kommer använda framöver.

Om vi återgår till denna artikels titel så har USD minskat på grund av inflationen. Även om den har tredubblats på en månatlig basis ligger inflationen fortfarande långt under målvärdet. Ju närmare inflationen kommer detta målvärde på 2%, desto mindre kommer USD minska i värde då Fed kommer justera sin penningpolitik i enlighet med det.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.