Home > USD upprätthöll sina uppgångar i en nyhetsfattig handelsdag

USD upprätthöll sina uppgångar i en nyhetsfattig handelsdag

USD kunde till mestadels försvara sina senaste uppgångar under en långsam börsdag i går. Investerares förtroende för den amerikanska ekonomiska återhämtningen förblev på topp, efter en rad positiva amerikanska ekonomiska indikatorer som släpptes förra veckan. I dag kan USD fortsätta sin uppåtgående trend, där analytiker förutspår små rörelser på marknaden på grund av en långsam nyhetsdag. Med detta sagt kommer valutahandlare vilja följa utvecklingen i euroområdet, särskilt när det gäller Tyskland och dess motstånd mot planer på att sänka upplåningskostnaderna i Spanien och Italien. Varje tecken som indikerar på planer att stödja euroområdets ekonomiska återhämtning är i fara och kan skicka EUR kraftigt nedåt i dag.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up down down up no
Veckotrend up up down down up down
Motstånd 1.2453 1.5832 80.32 0.9825 1.0577 0.7962
1.2408 1.5783 79.88 0.9772 1.0530 0.7914
1.2376 1.5752 79.56 0.9741 1.0501 0.7886
Stöd 1.2330 1.5701 79.10 0.9692 1.0456 0.7834
1.2301 1.5670 78.81 0.9660 1.0424 0.7806
1.2254 1.5621 78.34 0.9611 1.0378 0.7757

Ekonominyheter

USD – Hausse I USD efter fortsatt förtroende för den amerikanska ekonomin

USD fortsatte sin hausseartade uppgång kontra dess viktigaste valutarivaler i går, där en brist på globala ekonomiska nyheter resulterade i mycket små rörelser på marknaden. Efter att ha noterat ett nytt fem veckors högsta på 79,65, såg valutaparet USD/JPY en mindre korrigering nedåt och tillbringade resten av dagen runt 79,40 nivån. Valutaparet USD/CHF avancerade med närmare 60 punkter under den europeiska handeln och nådde så högt som 0,9766, innan det backade något mot slutet av dagen och stabiliserades på 0,9740.

I dag prognostiserar analytiker ännu en långsam dag på marknaden på grund av en brist på väsentliga nyhetshändelser. Med detta sagt kan alla meddelanden som kommer ut ur euroområdet när det gäller planerna på att bekämpa skuldkrisen i regionen, leda till betydande fluktuationer för USD. Senare i veckan kommer valutahandlare vilja uppmärksamma det amerikanska befintliga husförsäljningsindexet och FOMC mötesprotokoll, båda planerade att släppas på onsdag. I synnerhet väntas volatilitet efter mötesprotokollen, då det finns spekulationer om att Federal Reserve kan antyda om en ny omgång av kvantitativa lättnader inom en snar framtid.

EUR – Oro för brist på åtgärder från ECB fick EUR att vända till baisse

Rapporter där Tyskland kan motsätta sig planer på att sänka upplåningskostnaderna i Spanien och Italien fick EUR att vända till baisse mot flera av dess viktigaste valutarivaler under dagens handel. Valutaparet EUR/USD föll med mer än 70 punkter för att till slut nå så lågt som 1,2294, innan paret rekylerade tillbaka till 1,2330 nivån. Valutaparet EUR/GBP föll med nästan 40 punkter för att handlas till så lågt som 0,7832, innan en korrigering uppåt förde paret till 0,7845 nivån mot slutet av dagen.

Vänder vi oss mot dagens aktiviteter kommer riktningen för EUR sannolikt bestämmas av meddelanden från euroområdet när det gäller planerna på att bekämpa skuldkrisen i regionen. Även om inga formella kungörelser är planerade att äga rum, har marknaderna sett betydande volatilitet under de senaste dagarna på grund av kommentarer från euroområdets tjänstemän. Varje tecken på att ett planerat återköpsprogram med obligationer av ECB för att hålla upplåningskostnaderna i schack i regionen, kan mötas av tysk opposition vilket i slutändan kan leda till nedgångar för EUR.

Guld – Trots mindre nedgångar förblev priset på guld hausse

Priset på guld började veckan i en måttlig baisseartad ton, där farhågor om skuldkrisen i euroområdet resulterade i ökad riskaversion på marknaden. Med detta sagt var nedgångarna små och den dyrbara metallen fortsatte att vara hausse totalt sett. Priset på guld föll så lågt som 1 609,43 dollar för ett uns i går, ned drygt 9 dollar per uns från när marknaderna öppnade för veckan. En uppåtgående korrigering förde priset över 1615 dollar per uns i slutet av dagen.

I dag väntas varje rörelse i priset på guld sannolikt komma som ett resultat av meddelanden från euroområdet. Varje tecken på tysk opposition mot planer på att sänka upplåningskostnaderna i Spanien och Italien, kan resultera i ökad riskaversion vilket kan få priset på guld att vända till baisse under dagens handel.

Råolja – Riskaversion ledde till blygsamma nedgångar för råolja

Priset på råolja noterade blygsamma nedgångar under den europeiska handeln i går, där oron för ECB: s oförmåga att bekämpa euroområdets skuldkris ledde till en viss ökad riskaversion på marknaden. Dock med utbudssidans rädsla för spänningarna i Mellanöstern begränsades nedgången i råvaran. Råoljepriset föll med drygt 1 dollar per fat för att nå så lågt som 95,28 dollar per fat i början av eftermiddagens handel.

I dag kan råoljepriset se volatilitet beroende på utvecklingen i den pågående konflikten i Syrien och de geopolitiska spänningarna mellan Iran och västmakterna. Skulle någon utveckling resultera i ytterligare rädsla på utbudssidan, kan priset på råolja se betydande uppgångar som följd.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Bollinger Bands på det dagliga diagrammet har börjat smalna av, vilket tyder på att detta valutapar kan se en prisförskjutning inom en snar framtid. Ett hausseartat kors på samma diagrams MACD/OsMA visar att vändningen i priset kan vara uppåt. Ligga långt kan vara en bra strategi för detta valutapar.

GBP/USD

Williams Percent Range på det dagliga diagrammet ligger i det överköpta territoriet, vilket gör att detta par kan se rörelser nedåt inom en snar framtid. Denna teori stöds av Stokastiska Slow på det dagliga diagrammet som har bildat ett baisseartat kors. Intagande av korta positioner kan vara ett klokt val idag.

USD/JPY

Bollinger Bands på det veckovisa diagrammet har börjat smalna av, vilket tyder på att detta valutapar kan se en prisförskjutning den närmaste tiden. Dessutom har Slow Stokastiska på det dagliga diagrammet bildat ett baisseartat kors, medan Williams Percent Range på samma diagram ligger i det överköpta territoriet. Ligga kort kan vara ett klokt val för detta valutapar.

USD/CHF

Medan det veckovisa diagrammets MACD/Osma har bildat ett baisseartat kors, visar de flesta andra långsiktiga tekniska indikatorerna detta par i en intervallhandel. Valutahandlare rekommenderas inta en avvaktande hållning, där en tydligare bild kan komma presentera sig den närmaste tiden.

Wild Card

Silver

Williams Percent Range på det dagliga diagrammet har tagit sig in i det överköpta territoriet, vilket tyder på att en nedåtgående rörelse skulle kunna inträffa i en nära framtid. Slow Stokastiska på samma diagram tycks ha bildat ett baisseartat kors. Ligga kort kan vara att ett bra val för valutahandlare i dag.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.