Home > USD/SEK – Köp med trenden

USD/SEK – Köp med trenden

Den amerikanska dollarn har ökat ca 5 procent under september, men har tappat mark under veckan efter att riskaptiten i Europa har ökat. Förra veckan fick vi stora rörelser och sentimentsförändringar på valutamarknaden när Federal Reserv meddelade att de såg signifikanta nedåtrisker mot de ekonomiska utsikterna.

I föregående analys av USD/SEK den 18:e  augusti var vi bullish. Vår stop loss placerades strax under tidigare botten vid 6,20 och valutaparet har därefter stigit från 6,31 till 6,71, vilket motsvarar en uppgång med 6,34 procent.

Den långa trenden som vi definierar med det glidande medelvärdet på 200 dagar har varit fallande sedan hösten 2009.  I vår senaste veckorapport skrev vi att det finns möjlighet att agera på säljsidan med en längre placeringshorisont. Se veckodiagram nedan.

Teknisk analys USD/SEK (veckodiagram)
Teknisk analys USD/SEK (veckodiagram)

På kortare sikt (nån dag till några veckor) är trenden som utgörs av det glidande medelvärdet på 20 dagar stigande. I mitten av september fick vi två köpsignaler nära inpå varandra. Först vid utbrottet vid 6,58 och kort därefter vid återslaget mot samma nivå. Under veckan har priset korrigerat ner efter att ha brottats med Bollingerbandet. 95 procent av tiden handlas kursen inom Bollingerbandet och därför var en korrigering sannolik.

På nedsidan har stödet vid 6,77 punkterats och kursen är nu på väg ner mot MA-20 och stödet 6,58. Eftersom trenden är stigande och kursen befinner sig ovanför MA-20 letar vi efter köptillfällen. För att komma in i trenden till ett bra pris vill vi köpa på rekyler.

Slutsats: Den tidigare stop lossen flyttas upp till 6,53 för att dra ner på risken. Köp kan göras vid rekyl ner till MA-20 vid 6,60.

Teknisk analys USD/SEK (dagsdiagram)
Teknisk analys USD/SEK (dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto