Home > Utmaningar för europeiska banker under COVID-19-krisen

Utmaningar för europeiska banker under COVID-19-krisen

Den europeiska banksektorn har länge varit en av de svagaste delarna av EU-integrationen. Som om 2008-2009-krisen inte räckte skickade Euro-krisen 2012 sektorn i en ”dödsspiral”.

På något sätt överlevde EU ändå, men efter Euro-krisen har den europeiska banksektorn fortsatt att leverera dåliga resultat. Deutsche Bank exempelvis var en av sektorns mest framstående banker, men har på sistone haft problem med hög skuldsättning, och har varit tvungna att säga upp många anställda samtidigt som dess prestation på aktiemarknaden ser mer och mer baisseartad ut för varje dag som går.

Coronaviruset och europeiska banker

Den europeiska banksektorn har hittills reagerat relativt väl på pandemin, om man jämför med tidigare kriser. Gott om likviditet och starka kapitalnivåer har erbjuder en buffer under dessa svåra tider.

Exempelvis flyttades deras Core Tier 1-frekvens år 2019 till 14% för de första tjugo största institutionerna i sektorn. Och likviditetstäckningsgraden, vilket är en annan viktig variabel för sektorns styrka, nådde solida 149%.

Coronavirus-pandemin är en risk utan dess like för alla länders banksystem. Detta är specifikt sant för Europa där de två länder som drabbats värst, Italien och Spanien, har bland de sämst presterande banksystemen i Europa. Italienska banker har på under de senare åren ofta blivit nationaliserade och rekapitaliserade, och spanska banker har haft liknande upplevelser även om deras regering har använt olika verktyg.

Pandemin har redan skördat många offer i den ekonomiska sektorn. Många företag har gått i konkurs, och framförallt småföretagen är värst drabbade.

Bankerna, som alltid under en ekonomisk kris, står på frontlinjen. Om företag går i konkurs tjänar bankerna mindre pengar på ränta och avgifter från banköverföringar. För att inte nämna alla lång till affärssektorn som nu upphör, vilket hotar bankernas likviditet.

I Spanien har exempelvis flera miljoner ”autonomos” (det vill säga egenanställda) varit tvungna att stänga ned, vilket tvingar bankerna att skriva över avsättningar både för lån som har varit utfärdade till sådana företag och för förluster från driftsättning.

Hittills under denna kris har både regeringar och ECB agerat snabbt och tillhandahållit välbehövlig likviditet. Även solidariteten har visats då mindre påverkade länder har försökt hjälpa de som drabbats värst.

Till följd av detta har marknaden varit nöjd över både de monetära och finansiella signaler som regeringarna har skickat ut. Den europeiska banksektorn har stigit med 15% de senaste två dagarna till följd av den gemensamma europeiska skuldsättningen och en tro på att Europa kommer stå starka efter att krisen är över.

Men kommer det vara gott nog?

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto