Home > Utredning föreslår skatt intervall 3.7 – 7.0 miljarder kronor.

Utredning föreslår skatt intervall 3.7 – 7.0 miljarder kronor.

Den utredning som gjorts åt regeringen med syfte att ta fram ett skatteförslag på den finansiella sektorn föreslår att det införs en finansiell verksamhetsskatt i intervallet 3,7 till 7,0 miljarder kronor årligen.

Det framgår av utredningen som offentliggjordes på måndagsförmiddagen.

”Skattskyldigheten bör som utgångspunkt omfatta den som har sådan verksamhet med mervärdesskatteundantagen omsättning av finansiella tjänster på vilken en nationell finansiell verksamhetsskatt kan tas ut”, står det i utredningen.

Den finansiella aktivitetsskatten bör enligt förslaget ”som utgångspunkt baseras på lönekostnader och vinst, som motsvarar det mervärde som inte mervärdesbeskattas”.

Samtidigt påpekas det att det inte finns något befintligt vinstbegrepp som överensstämmer med den vinst som ligger implicit i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt.

”Beskattningsunderlaget föreslås därför utgöras av den skattskyldiges under beskattningsåret sammanräknade lönekostnader”, heter det vidare med tillägg att en skatt på vinst även kan skapa ”svårhanterliga incitament att kringgå den delen av skatten”.

”Det är därför olämpligt att inkludera vinst i beskattningsunderlaget. En finansiell aktivitetsskatt kan i stället modifieras så att beskattningsunderlaget baseras på enbart lönekostnader”, står det vidare.

Skatten föreslås bli 15 procent av beskattningsunderlaget där beskattningsunderlaget alltså utgörs av den skattskyldiges under beskattningsåret sammanräknade lönekostnader.

Skatten föreslås som väntat införas i januari 2018. Skatteintäkterna bedöms på sikt ligga inom intervallet 3,7-7,0 miljarder kronor, i 2018 års prisnivå, ”och sannolikt i den övre delen av intervallet”, framgår vidare i utredningen.

Skattefördelen för sektorn till följd av momsbefrielse bedöms samtidigt ligga kring 19 miljarder kronor för 2018.

”För att helt eliminera skattefördelen av mervärdesskatteundantaget krävs en skattesats om i vart fall drygt 40 procent av beskattningsunderlaget”, står det, dock med påpekande att skattesatsen snarare bör bestämmas så att skattefördelen av mervärdesskatteundantaget i skälig utsträckning minskar.

Dessutom framhålls det i utredningen att det finns skäl att fortlöpande se ”över hur omständigheterna utvecklas och om skattesatsen bör justeras”.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.