Home > V-formad återhämtning i Empire State Manufacturing Index

V-formad återhämtning i Empire State Manufacturing Index

Goda nyheter från tillverkningssektorn i USA – Empire State index, som återspeglar tillverkningen i New York, har studsat tillbaka starkt. Så starkt att vi kan börja prata om en V-formad återhämtning inom kort.

Medan denna data normalt sett inte anses lika indikerande som annan data är den just nu extra viktig om ser det som ett tecken på hur det får för tillverkningssektorn som helhet. Coronavirus-restriktionerna innebar att många ekonomiska index nått väldigt låga noteringar, och en V-formad återhämtning är alla ekonomers drömscenario.

Empire State Manufacturing-enkät för juni 2020

Denna enkät släpps varje månad och är en ledande indikator för ekonomisk hälsa. Det är relativt enkelt att tolka den – värden som är större än noll visar på förbättringar medan värden under noll återspeglar sektorns försämrade resultat.

Varje månad svarar cirka 200 tillverkare i New York på frågor om aktivitet, fabriksbeställningar, sysselsättning och så vidare. För denna enkät samlades svaren in mellan den 2:a och 9:e juni.

Indexet klättrade 48 punkter och nådde nästan 0 igen. Efter att ha nått rekordlåga noteringar i april och maj är en sådan återgång goda nyheter för tillverkningssektorn i New York och även ur ett större perspektiv för amerikansk tillverkning.

Över en tredjedel av de som svarade på enkäten rapporterade förbättrade villkor i juni jämfört med tidigare månader med ett ökat antal leveranser. Prisindexet förbättrades med 13 punkter, vilket har lett till stabila säljpriser – en positiv utveckling med tanke på rädsla om deflation i USA och resten av världen.

Den största förbättringen syns dock i optimismen som visas i enkäten. Dessa enkäter ber även respondenterna att betygsätta hur deras prognos är för ekonomisk aktivitet under de kommande sex månaderna. Optimism eller pessimism kan vara nog för att få marknaden att växla mellan expansiva och sammandragande förväntningar på sektorn.

Under denna enkät såg vi en ökad optimism till en nivå som är högre än vad vi sett på över ett årtionde. Dessutom steg investeringsindexet till en nivå på nära noll, vilket indikerar företagens villighet att öka sina utgifter. Sist men inte minst steg även indexet för framtida sysselsättning, vilket indikerar en återhämtning på denna front under de kommande månaderna.

I tider då negativa ekonomiska nyheter dominerar kan en ekonomisk rapport som juni månads Empire State Manufacturing Survey vara en ljusglimt som investerare bör använda sig av när de skapar prognoser för den ekonomiska återhämtningen i USA.

Kommer vi få se V-formade mönster i andra områden också?

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto