Home > Vad är den egentliga nyttan med teknisk analys?

Vad är den egentliga nyttan med teknisk analys?

Jag stötte på teknisk analys för ca 30 år sedan när en viss Sixten Öhman förklarade att man med hjälp av den ganska enkelt kunde förutspå börsens rörelser. Sedan dess har jag arbetat både med Erland och Per Holmlund, Mats Jonnerhag och Johnny Torssel och gått på många kurser med Lars-Jonas Ångström, bara för att nämna några av de gamla kända namnen i den svenska tekniska analyshisorien.

Av dessa och många, många andra har jag lärt mig stort antal olika verktyg och tekniker i den teknisk analysen vilket jag är mycket tacksam för. Sedan har jag också lagt till över 25 års erfarenhet av att arbetat professionellt med teknisk analys i olika yrkesroller som mäklare, analytiker, förvaltare och rådgivare/coach.

Mot bakgrund av denna erfarenhet tänkte jag nu göra en högst personlig reflektion angående den egentliga nyttan av teknisk analys.

Teknisk analys analyserar utbud och efterfrågan på olika värdepapper och hur detta förändras över tiden. Förändras utbuds- och efterfrågeförhållandet på ett värdepapper så ser man efter lite träning ofta effekten av det relativt tydligt i diagrammen.

Ibland kan man också konstatera att då det kommer negativa nyheter i kring till exempel ett företag så håller trots detta viktiga stödnivåer i företagets aktie. Marknaden och efterfrågan på företagets aktier är då så stark att aktien kan motstå negativa nyheter utan större problem. Då kan det till exempel vara fördelaktigt att köpa aktien på rekyler.

I andra situationer kan man konstatera att marknaden inte håller för en liknande händelse och då får man kanske istället viktiga säljsignaler.

Många använder ofta en kombination av fundamental och teknisk analys. Så gör till exempel många institutionella förvaltare. Även om de kanske inte alltid skyltar med det utåt..

Vill man fördjupa sig i resonemanget kring den tekniska analysen kan man beskriva det som mikroanalys kombinerat med tillämpad grupp psykologi.

Den tekniska analysen kan man använda till att göra prognoser för den sannolikaste utvecklingen. Det är det man ofta fokuserar på när man gör och skriver tekniska analyser.

MEN, det stora värdet med den tekniska analysen tycker jag emellertid personligen är att man kan identifiera lägen där risk-reward-förhållandena är extra gynnsamma för ett positionstagande. Detta bland annat på grund av att det med hjälp av teknisk analys går att sätta ut lämpliga stop loss nivåer där det prognostiserade scenariot inte längre är det trovärdigaste.

Möjligheten att tjäna pengar på vid ett positionstagande ska helt enkelt vara mycket större än risken att förlora utfall att stop lossen utlöses. Bara för att man fått en köpsignal så ska man alltså inte tvunget köpa aktien. Invänta hellre en nedåtriktad rekyl så att aktien kommer tillräckligt nära din stop loss nivå. En tumregel jag använder mig av är att uppgångspotentialen ska var minst dubbelt så stor som nedsidan utifall att stop lossen skulle bli utlöst.

Detta kommer troligen från min erfarenhet att som rådgivare och förvaltare arbeta med teknisk analys. Jag måste helt enkelt tjäna pengar på den position jag tar utifrån den tekniska analysen. Detta också till en vettig risknivå. Det räcker helt enkelt inte att bara slänga ur sig en prognos.

Kommer inte aktien efter en köpsignal inte ned tillräckligt för att jag ska köpa in den till en rimlig risknivå så strunt i den! Invänta ett bättre läge. Sedan om aktien når upp till din prognostiserade nivå så var väl det väl i och för sig väldigt roligt för ditt ego. Men låter du ditt ego bestämma vilka affärer du ska göra så blir det i längden en väldigt dyrbar historia.

Det kan också vara så att din ursprungliga prognos slår helt fel, men att du trots detta i alla fall tjänar pengar på värdepappret.  Med hjälp av en väl avvägd stop loss kan du nämligen begränsa din förlust på din ursprungliga position. Sedan kan du göra en uppdaterad teknisk analys efter den senaste händelseutvecklingen och kanske då komma fram till att det nu är läge att ta en position åt det andra hållet.

En falsk köpsignal kan som bekant bli en extra stark säljsignal. Det viktiga är att man agerar helt prestigelöst och slaviskt följer sina handelsstrategier och riskhanteringssystem. Inte att man krampaktigt håller fast vid en prognos.

Så prognosen är faktiskt sekundärt i den tekniska analysen som jag ser det. Det viktigaste är istället att med hjälp av teknisk analys hitta situationer där du kan ta en position med god vinstmöjlighet till en låg risk.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto