Home > Vad får de globala aktiemarknaderna att fortsätta stiga?

Vad får de globala aktiemarknaderna att fortsätta stiga?

Finansiella stödpaket och effektiva vaccin har fått aktiemarknaderna att stiga, men vad kan vi förvänta oss under de kommande månaderna? 

Globala finansiella marknader kollapsade när Världshälsoorganisationen (WHO) förklarade COVID-19 en pandemi i början av 2020. Plötsligt fanns det inte tillräckligt med amerikanska dollar på marknaden för att möta investerares behov av en säker tillgång.

Allt såldes till det pris som investerare kunde få. Traditionella metoder att säkra portföljen misslyckades. Till och med guldet minskade då investerare inte kunde få tag på den mängd dollar de var ute efter.

Sen ingrep Fed. De öppnade swappavtal för den amerikanska dollarn med stora centralbanker och översvämmade bokstavligt talat marknaden med dollar. Aktiemarknaden var den första att reagera, specifikt IT-sektorn som gagnades mest av de strikta restriktionerna, nedstängningarna och förändrade konsumtionsvanor.

Om vi snabbspolar fram ett år ligger de globala aktiemarknaderna fortfarande rekordhögt. Vad är det som driver denna trend uppåt, och vad bör investerare förvänta sig under de kommande månaderna?

Source: TradingView.com

Vaccin och finansiella stödpaket ledde till en förbättrad prognos

När aktiemarknaden minskar med över 20% från sina toppar sägs det att det är en björnmarknad, och när den stiger med mer än 20% från sina låga nivåer kallas det en tjurmarknad. Under 2020 såg vi både den snabbaste vändningen till en björnmarknad och den snabbaste återhämtningen till en tjurmarknad i historien.

Den ökade populariteten bland mäklarhus som erbjuder investeringar till ett lågt pris för privata investerare har lett till ett ökat intresse av aktiemarknaden. Fraktionerade aktier bidrog även till frenesin på aktiemarknaden, inte minst tack vare det stödpaket som sändes ut till amerikanska medborgare.

Som tumregel kan man säga att andra marknader följer när den amerikanska aktiemarknaden stiger.

Aktiemarknaderna (som exempelvis Nasdaq) nådde nya rekord när vaccin mot viruset gav förnyat hopp till världen. Aktiemarknaden fungerar som en ledande ekonomisk kalender tack vare den förmögenhetseffekt den skapar, vilket leder till ökad konsumtion. Detta är därmed inte överraskande att Fed anser att riskabla tillgångar (dvs. aktiemarknader) är centrala för deras beslut, framförallt under lågkonjunkturer.

Det är svårt att förutspå en korrigering just nu. Det finansiella stödet kommer troligtvis hållas kvar i flera månader. Och den ekonomiska återhämtningen har knappt börjat.

Om vaccinen innebär en väg ut ur pandemin, som det ser ut att bli om man tittar på Israel och vissa andra länder, blir det svårt för aktiemarknaden att korrigera. Investerare bör antagligen satsa på vägen med minst motstånd – det vill säga vägen upp!

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto