Home > Vad händer med guldpriset?

Vad händer med guldpriset?

Guld är mer än en handelsvara för investerare som letar efter att balansera risken i en portfölj. Under kriser ses guld som en säker investering, och dess roll i en portfölj är att balansera potentiella risker i aktier och andra riskfyllda marknader.

Guldpriset är nu högre än mitten på 2019. Efter sex år av konsolidering tog sig priset över 1 300 dollar, och idag ligger det på hela 1 700 dollar samtidigt som det ser ut att hota att slå 2 000-noteringen. Är det orealistiskt att tänka sig att priset på guld ska kunna nå över 2 000 dollar?

Hur guldmarknaden fungerar

Vid början på coronavirus-pandemin föll priset på guld istället för att öka. Detta fick många att höja på ögonbrynen, men anledningen var att investerare satt fast i ett amerikanskt likviditetsproblem, vilket innebar att folk dumpade guld för att köpa USD. Detta visade sig vara ett temporärt tillstånd som endast höll fram tills det att den amerikanska centralbanken öppnade upp swappavtal och tillhandahöll likviditet på finansiella marknader. Av denna anledning är oljepriset just nu i ett läge där det hotas då priset hotar dollarn.

Men, efterfrågan på guld är mer än bara en investering. De fyra grundpelarna för guldet är smycken, officiell efterfrågan av centralbanker, industriell efterfrågan och investeringar. Av dessa fyra består investeringar av ungefär en fjärdedel medan smycken uppgår till nästan hälften av all efterfrågan på guld.

Investeringsefterfrågan är nyckeln till guldpriset, men det kan inte flytta priset på guld på egen hand. Men. stigningen av guldköp av ETF:er antyder att det finns momentum för guldpriset.

Massiva likviditetsinjektioner av centralbanker innebär att det finns ett golv under den hausseartade trenden för guld. Och de förnyade spänningarna mellan Kina och USA kan leda till ytterligare ökningar.

En annan intressant faktor som förtjänar att nämnas här är den amerikanska realräntan. Historiskt sätt har priset på guld direkt korrelerat med den amerikanska realräntan. Realräntan över 10 år stabiliserades nyligen, vilket innebär att guld kan få lätt att hitta köpare på varje dipp.

Oljeprisets kollaps påverkar förväntningarna på inflation, vilket i sin tur kan leda till lägre nominalränta, vilket innebär att den amerikanska realräntan kan få svårt att gå lägre under det kommande året. Dock har den rådande pandemin lärt investerare att vara beredda på allt. Trots allt har vi under den senaste månaden sett negativa oljepriser på terminskontrakt, vilket har varit en historisk utveckling på derivatmarknaden.

Med allt ovanstående i åtanke bör det inte vara någon överraskning om priset på guld går över 2 000 dollar förr snarare än senare.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto